Класификация на сеченията на стоманените конструкции

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Определени са четири класа напречни сечения, както следва:

  • Клас 1 - напречни сечения, които могат да образуват пластична става с капацитет на завъртане, необходим за пластичния анализ без намаляване на носимоспособността;
  • Клас 2 - напречни сечения, които могат да достигнат носимоспособността на огъване в пластичен стадий, но имат ограничен капацитет на завъртане поради загуба на местна устойчивост;
  • Клас 3 - напречни сечения, при които напрежението в най-външното натиснато влакно на стоманения елемент при прието еластично разпределение на напреженията достига граница на провлачване, но загубата на местна устойчивост не позволява да се достигне носимоспособността на огъване в пластичен стадий;
  • Клас 4 - напречни сечения, при които настъпва загуба на местна устойчивост преди достигане на границата на провлачване в една или няколко части на напречното сечение.

Таблица 5.2 - Максимални отношения широчина към дебелина на натиснати стени:

Лист 1 - Вътрешни натиснати стени

5.2-1.png


Лист 2 - Конзолни участъци на пояси

5.2-2.png


Лист 3 - Ъглови профили

5.2-3.png