Европейски
Горещовалцувани равнораменни ъглови профили по EN 10056-1
Горещовалцувани неравнораменни ъглови профили по EN 10056-1
Горещовалцувани нормални П-профили UPN по DIN 1026-1: 2000 и NF A 45-202: 1986
Горещовалцувани П-профили с успоредни стени на поясите UPE по DIN 1026-2: 2000
Горещовалцувани двойно-Т нормални профили IPN по DIN 1025-1: 1995 и NF A 45-209: 1983
Горещовалцувани двойно-Т профили IPE по EN 89
Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили HE по EN 53-62
Горещовалцувани кръгли тръби CHS по EN 10210-2
Студеноформувани кръгли тръби CHS по EN 10219-2
Горещовалцувани квадратни затворени профили SHS по EN 10210-2
Горещовалцувани правоъгълни затворени профили RHS по EN 10210-2
Студеноформувани квадратни затворени профили SHS по EN 10219-2
Студеноформувани правоъгълни затворени профили RHS по EN 10219-2
Британски
Горещовалцувани П-образни профили с наклонени стени на поясите RSC по BS4
Горещовалцувани П-образни профили с успоредни стени на поясите PFC по BS4
Горещовалцувани двойно-Т профили с наклонени стени на поясите RSJ по BS4
Горещовалцувани универсални греди UB по BS4
Горещовалцувани универсални колони UC по BS4
Български
Горещовалцувани равнораменни ъглови профили по БДС 2612-73
Горещовалцувани П-образни профили с наклонени стени на поясите по БДС 6176-75
Горещовалцувани П-образни профили с успоредни стени на поясите по БДС 6176-75
Горещовалцувани двойно-Т профили по БДС 5951-75
Руски
Горещовалцувани равнораменни ъглови профили по ГОСТ 8509-93
Горещовалцувани неравнораменни ъглови профили по ГОСТ 8510-72
Горещовалцувани П-образни профили с наклонени стени на поясите по ГОСТ 8240-89
Горещовалцувани П-образни профили с успоредни стени на поясите по ГОСТ 8240-89
Горещовалцувани двойно-Т профили с наклонени стени на поясите по ГОСТ 8239-89
Горещовалцувани двойно-Т профили с успоредни стени на поясите по ГОСТ 26020-83
Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили по ГОСТ 26020-83
Горещовалцувани двойно-Т профили за колони по ГОСТ 26020-83
Горещовалцувани кръгли тръби по ГОСТ 8732-78
Заварени кръгли тръби с прав шев по ГОСТ 10704-91 (ограничен асортимент)
Заварени квадратни затворени профили по ТУ 36-2287-80
Заварени правоъгълни затворени профили по ТУ 67-2287-80