Таблица А.7 – Складирани материали за строителство

От eurocode.bg
Версия от 17:44, 19 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Материали Обемно тегло
γ, [kN/m3]
Ъгъл на
естествен
откос φ[°]
добавъчни материали (виж prEN 206):
леки 9,0 до 20,0 1) 30
обикновени 20,0 до 30,0 30
тежки > 30,0 30
баластра, насипана 15,0 до 20,0 35
пясък 14,0 до 19,0 30
доменна шлака:
буци 17 40
гранули 12 30
шлакова пемза 9 35
пясък от тухли, натрошени тухли 15 35
вермикулит:
разслоен, добавъчен материал за бетон 1 -
необработен 6,0 до 9,0 -
бентонит:
рохкав 8 40
стръскан 11 -
цимент:
в насипно състояние 16 28
в торби 15 -
гипс, насипен 15 25
пепел 10,0 до 14,0 25
пепел от лигнитни филтри 15 20
стъкло, на листове 25 -
вар 13 25
варовик, на прах 13 25 до 27
магнезит, насипен 12 -
пластмаси:
полиетилен, полистирол гранулиран 6,4 30
поливинилхлорид, на прах 5,9 40
полиестерна смола 11,8 -
лепила със синтетични смоли 13 -
вода, питейна 10
1) Виж таблица А.1 за класовете на леките бетони по плътност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж раздел 4.

← Обратно към постоянни товари