Таблица А.2 - Строителни материали за зидарии

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Материали Обемно тегло
γ, [kN/m3]
блокове за зидария
блокове за зидария от глина
Виж prEN 771-1
калциево - силикатни блокове за зидария
Виж prEN 771-2
бетонни блокове за зидария
Виж prEN 771-3
блокове за зидария от газобетон
Виж prEN 771-4
блокове за зидария от изкуствен камък
Виж prEN 1051
стъклени блокове, кухи
21,0
теракота
21,0
естествени камъни
виж prEN 771-6
гранит, сиенит, порфирит
27,0 до 30,0
базалт, диорит, габро
27,0 до 31,0
черен стъкловиден базалт, тахилит
26,0
базалтова лава
24,0
пясъчник
21,0 до 27,0
утаечен варовик
20,0 до 29,0
други варовици
20,0
вулканични туфи
20,0
гнайс
30,0
шисти 28,0

← Обратно към постоянни товари