Таблица А.1 - Строителни материали - бетони и разтвори

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Материали Обемно тегло
γ, [kN/m3]
бетони (виж ENV 206)
с леки добавъчни материали

клас по плътност LC 1,0
клас по плътност LC 1,2
клас по плътност LC 1,4
клас по плътност LC 1,6
клас по плътност LC 1,8
клас по плътност LC 2,0
обикновени
тежки
строителни разтвори
циментни
гипсови
варо-циментни
варови9,0 до 10,01) 2)
10,0 до 12,0 1) 2)
12,0 до 14,0 1) 2)
14,0 до 16,0 1) 2)
16,0 до 18,0 1) 2)
18,0 до 20,0 1) 2)
24,0 1) 2)
> 1) 2)

19,0 до 23,0
12,0 до 18,0
18,0 до 20,0
12,0 до 18,0

1) Увеличава се с 1 kN/m3 при обичаен процент на армиране
с обикновена и/или предварително напрегната армировка
2) Увеличава се с 1 kN/m3 при невтвъдена бетонна смес

Обратно към постоянни товари