Таблица А.11 – Складирани продукти – твърди горива

От eurocode.bg
Версия от 16:34, 19 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: {| class="wikitable" !'''Материали''' !'''Обемно тегло<br />γ, [kN/m<sup>3</sup>]''' !'''Ъгъл на<br />естествен<br />откос φ[°] ...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Материали Обемно тегло
γ, [kN/m3]
Ъгъл на
естествен
откос φ[°]
дървени въглища, овъглени при:
ограничен достъп на въздух 4 -
без достъп на въздух 15 -
черни въглища
брикети плоски, насипани 8 35
брикети плоски, подредени 13 -
брикети, яйцевидни 8,3 30
въглища, непромити 10 35
въглища в промивни басейни 12 -
въглищен прах 7 25
кокс 4,0 до 6,5 35 до 45
среднокалорични въглища, в открита разработка 12,3 35
утайки от промиване на въглища 13,7 35
всички други видове въглища 8,3 30 до 35
дърва за горене 5,4 45
кафяви въглища(и лигнитни)
брикети, насипани 7,8 30
брикети, подредени 12,8 -
въглища, влажни 9,8 30 до 40
въглища, сухи 7,8 35
въглищен прах 4,9 25 до 40
нискотемпературен кокс 9,8 40
торф
черен, изсушен, плътно пакетиран 6,0 до 9,0 -
черен, изсушен, свободно насипан 3,0 до 6,0 45
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж раздел 4.

← Обратно към постоянни товари