Преглед на историята на „Таблица А.10 – Складирани продукти - течности“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 17:32, 19 януари 2013Proektsoft беседа приноси 1808 байта +1808 Нова страница: {| class="wikitable" !'''Материали''' !'''Обемно тегло<br />γ, [kN/m<sup>3</sup>]''' |- |'''напитки''' | |- |бира |10,0 |- |мляко |10...