Таблица А.10 – Складирани продукти - течности

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Материали Обемно тегло
γ, [kN/m3]
напитки
бира 10,0
мляко 10,0
вода, питейна 10,0
вино 10,0
естествени масла
рициново масло 9,3
глицерин 12,3
ленено масло, безир 9,2
зехтин 8,8
органични течности и киселини
алкохол 7,8
етер 7,4
солна киселина (40% - тегловни) 11,8
метилов спирт 7,8
азотна киселина (91% - тегловни) 14,7
сярна киселина (30% - тегловни) 13,7
сярна киселина(87% - тегловни) 17,7
терпентин 8,3
въглеводороди
анилин 9,8
бензол 8,8
каменовъглен катран 10,8 до 12,8
креозот 10,8
нафта 7,8
парафин 8,3
бензин 6,9
нефт, суров 9,8 до 12,8
дизелово гориво 8,3
течни горива 7,8 до 9,8
тежки фракции 12,3
смазочни масла 8,8
газ за осветление 7,4
втечнен газ:
бутан 5,7
пропан 5,0
други течности
живак 133,0
червена оловна боя, миниум 59,0
оловно белило, в масло 38,0
шлам, утайки с над 50 обемни процента вода 10,8
ЗАБЕЛЕЖКА: Виж раздел 4.

← Обратно към постоянни товари