Списък на файловете

Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази специална страница показва всички качени файлове.

Списък на файловете
Дата Име на файла Миникартинка Размер Потребител Описание Версии
13:20, 22 януари 2013 Concrete-stress-strain.png (файл) 5 KB Proektsoft Зависимости напрежения-деформации на бетона 1
15:45, 14 април 2014 EC8 spectrum.png (файл) 8 KB Proektsoft Сеизмичен спектър на реагиране съгласно Еврокод 8 1
16:25, 14 декември 2014 Steel stress-strain.png (файл) 11 KB Proektsoft Зависимост напрежения-деформации за армировъчна стомана 1
18:56, 11 февруари 2013 Beam.png (файл) 16 KB Proektsoft Конструиране на армировката на стоманобетонна греда съгласно Еврокод 2 и Еврокод 8. 1
16:53, 16 декември 2014 4.png (файл) 18 KB Ivan Сечение при носимоспособност на срязване без напречна армировка 1
17:22, 28 януари 2013 Bar-lap.png (файл) 21 KB Proektsoft Схема за разполагане на армировката при снаждане 1
19:54, 14 декември 2014 Stress-strain.png (файл) 22 KB Proektsoft Диаграми напрежения-деформации на бетона и армировката 1
17:32, 16 декември 2014 5.png (файл) 33 KB Ivan Фермов модел за напречна сила 1
20:59, 14 декември 2014 Section design.png (файл) 34 KB Proektsoft Оразмеряване на стоманобетонно сечение за огъване с осова сила 1
15:52, 15 декември 2014 Section forces.png (файл) 36 KB Proektsoft Разрезни усилия в стоманобтонно сечение 1
18:14, 27 януари 2015 Buckling curves grafics.png (файл) 41 KB Ivan Номограма за коефициента на изкълчване 1
13:40, 28 януари 2013 Bar-round.png (файл) 51 KB Proektsoft Диаметър на дорника за огъване на прът 1
16:35, 26 януари 2015 5.2-3.png (файл) 60 KB Ivan Таблица зя класификация на сеченията 5.2 лист 3 1
16:35, 26 януари 2015 5.2-2.png (файл) 80 KB Ivan Таблица зя класификация на сеченията 5.2 лист 2 1
17:22, 26 януари 2015 Buckling curves.png (файл) 85 KB Ivan Крива на изкълчване 1
16:34, 26 януари 2015 5.2-1.png (файл) 109 KB Ivan Таблица за класификация на сеченията 5.2 лист 1 1