Най-стари страници

Направо към навигацията Направо към търсенето

Показване на до 59 резултата в диапазона от #1 до #59.

Преглед (предишни 100 | следващи 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Еврокод 1‏‎ (14:14, 2 януари 2013)
 2. Еврокод 2‏‎ (14:17, 2 януари 2013)
 3. Еврокод 3‏‎ (14:17, 2 януари 2013)
 4. Еврокод 4‏‎ (14:19, 2 януари 2013)
 5. Еврокод 5‏‎ (14:19, 2 януари 2013)
 6. Еврокод 6‏‎ (14:20, 2 януари 2013)
 7. Еврокод 7‏‎ (14:21, 2 януари 2013)
 8. Еврокод 8‏‎ (14:21, 2 януари 2013)
 9. Еврокод 9‏‎ (14:21, 2 януари 2013)
 10. Постоянни натоварвания‏‎ (22:23, 3 януари 2013)
 11. Натоварвания‏‎ (22:24, 3 януари 2013)
 12. Таблица А.2 - Строителни материали за зидарии‏‎ (15:56, 16 януари 2013)
 13. Таблица А.3 - Строителни материали от дървесина‏‎ (12:25, 19 януари 2013)
 14. Таблица А.4 - Строителни материали - метали‏‎ (14:36, 19 януари 2013)
 15. Таблица А.5 – Други строителни материали‏‎ (14:38, 19 януари 2013)
 16. Таблица А.10 – Складирани продукти - течности‏‎ (17:32, 19 януари 2013)
 17. Таблица А.12 – Складирани продукти – промишлени и с общо предназначение‏‎ (17:38, 19 януари 2013)
 18. Таблица А.1 - Строителни материали - бетони и разтвори‏‎ (17:41, 19 януари 2013)
 19. Таблица А.6 – Материали за мостове‏‎ (17:42, 19 януари 2013)
 20. Таблица А.7 – Складирани материали за строителство‏‎ (17:44, 19 януари 2013)
 21. Таблица А.8 – Складирани продукти - селскостопански‏‎ (17:44, 19 януари 2013)
 22. Таблица А.9 – Складирани продукти - хранителни‏‎ (17:44, 19 януари 2013)
 23. Таблица А.11 – Складирани продукти – твърди горива‏‎ (17:45, 19 януари 2013)
 24. Обемни тегла на материали и продукти за строителни конструкции по Наредба № 3‏‎ (19:23, 19 януари 2013)
 25. Литература‏‎ (13:54, 22 януари 2013)
 26. Бетонно покритие‏‎ (19:19, 27 януари 2013)
 27. Класовете по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1‏‎ (19:31, 27 януари 2013)
 28. Клас на бетона‏‎ (19:53, 27 януари 2013)
 29. Минимално разстояние между прътите‏‎ (21:54, 27 януари 2013)
 30. Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод‏‎ (18:11, 28 януари 2013)
 31. Примерни дължини на снаждане на армировката съгласно Еврокод‏‎ (18:12, 28 януари 2013)
 32. Минимална и максимална армировка‏‎ (12:27, 29 януари 2013)
 33. Закотвяне и снаждане‏‎ (12:29, 29 януари 2013)
 34. Огъване на армировката‏‎ (12:33, 29 януари 2013)
 35. Проектиране на стоманобетонни конструкции‏‎ (12:38, 29 януари 2013)
 36. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции‏‎ (12:38, 29 януари 2013)
 37. Конструктивни изисквания за стоманобетонни конструкции‏‎ (12:39, 29 януари 2013)
 38. Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони‏‎ (12:40, 29 януари 2013)
 39. Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони‏‎ (12:49, 12 февруари 2013)
 40. Комбининации‏‎ (12:07, 30 март 2014)
 41. Сеизмични въздействия‏‎ (17:06, 14 април 2014)
 42. Материали за стоманобетонни конструкции‏‎ (19:04, 14 декември 2014)
 43. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за огъващи моменти и осова сила‏‎ (09:49, 16 декември 2014)
 44. Материали за стоманени конструкции‏‎ (13:06, 9 януари 2015)
 45. Носимоспособност на елементите на устойчивост (измятане) при огъване‏‎ (14:07, 21 март 2015)
 46. Носимоспособност на елементите на устойчивост (изкълчване) при центричен натиск‏‎ (15:25, 3 юни 2015)
 47. Оразмеряване на стоманени елементи‏‎ (15:43, 3 юни 2015)
 48. Класификация на сеченията на стоманените конструкции‏‎ (18:12, 16 февруари 2020)
 49. Оразмеряване на стоманени сечения в пластичен стадий‏‎ (18:26, 16 февруари 2020)
 50. Носимоспособност на елементите на устойчивост при огъване (измятане)‏‎ (18:36, 16 февруари 2020)
 51. Носимоспособност на елементите на устойчивост при центричен натиск (изкълчване)‏‎ (18:42, 16 февруари 2020)
 52. Оразмеряване на стоманени сечения в еластичен стадий‏‎ (18:47, 16 февруари 2020)
 53. Оразмеряване на сеченията на стоманените конструкции‏‎ (18:48, 16 февруари 2020)
 54. Оразмеряване на стоманени конструкции‏‎ (18:49, 16 февруари 2020)
 55. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за усукващ момент‏‎ (19:04, 16 февруари 2020)
 56. Начална страница‏‎ (12:21, 18 февруари 2020)
 57. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила‏‎ (11:09, 27 май 2020)
 58. Национални приложения‏‎ (13:19, 18 май 2021)
 59. Експлоатационни натоварвания‏‎ (16:52, 7 септември 2021)

Преглед (предишни 100 | следващи 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).