Разлика между версии на „Сеизмични въздействия“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 4: Ред 4:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
|S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S[2/3 + T/T<sub>B</sub>(2.5/q - 2/3)]
+
| S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S[2/3 + T/T<sub>B</sub>(2.5/q - 2/3)]
 
| при 0 &le; T &le; T<sub>B</sub>;
 
| при 0 &le; T &le; T<sub>B</sub>;
 
|-
 
|-
|S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S 2.5/q|
+
| S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S 2.5/q
 
| при T<sub>B</sub> &le; T &le; T<sub>C</sub>;
 
| при T<sub>B</sub> &le; T &le; T<sub>C</sub>;
 
|-
 
|-
|S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S 2.5/q T<sub>C</sub>/T|
+
| S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S 2.5/q T<sub>C</sub>/T
 
| при T<sub>C</sub> &le; T &le; T<sub>D</sub>;
 
| при T<sub>C</sub> &le; T &le; T<sub>D</sub>;
 
|-
 
|-
|S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S 2.5/q T<sub>C</sub>T<sub>D</sub>/T<sup>2</sup>|
+
| S<sub>d</sub>(T) = a<sub>g</sub>S 2.5/q T<sub>C</sub>T<sub>D</sub>/T<sup>2</sup>
 
| при T<sub>D</sub> &le; T;
 
| при T<sub>D</sub> &le; T;
 
|}
 
|}

Версия от 11:48, 30 март 2014

Изчислителен спектър на реагиране

Стойностите на спектралните ускорения Sd(T) в хоризонтално направление се получават в зависимост от периода, съгласно БДС EN 1998-1:2004 т. 3.2.2.5 (4)P, както следва:

Sd(T) = agS[2/3 + T/TB(2.5/q - 2/3)] при 0 ≤ T ≤ TB;
Sd(T) = agS 2.5/q при TB ≤ T ≤ TC;
Sd(T) = agS 2.5/q TC/T при TC ≤ T ≤ TD;
Sd(T) = agS 2.5/q TCTD/T2 при TD ≤ T;

В горните формури са използнати следните означениея:

T – период на трептене на съответната форма;
ag – изчислителното ускорение на земната основа ag = agRγI;
TB – начало на участъка с постоянно спектрално ускорение;
TC – край на участъка с постоянно спектрално ускорение;
TD – начало на участъка с постоянно преместване;
S – почвен коефициент;
q – коефициент на поведение;
β – коефициент за минимална стойност на изчислителния спектър;
γI – коефициент на значимост.