Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод

От eurocode.bg
Версия от 14:19, 28 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: '''Примерни дължини на закотвяне на армировката в колони, греди и шайби:''' {|class="wikitable" width="600px" styl...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Примерни дължини на закотвяне на армировката в колони, греди и шайби:

Бетон C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60
fctk,0.05 1,30 1,50 1,80 2,00 2,20 2,50 2,70 2,90
fctd 0,87 1,00 1,20 1,33 1,47 1,67 1,80 1,93
fbd 1,95 2,25 2,70 3,00 3,30 3,75 4,05 4,35
lbd 56Ø 48Ø 40Ø 36Ø 33Ø 29Ø 27Ø 25Ø

Примерни дължини на закотвяне на прави пръти в плочи:

Диаметър Коефициенти C16/20 C20/25 C25/30 C30/37
Ø, mm cd α2 ×Ø mm ×Ø mm ×Ø mm ×Ø mm
6 20 0,70 39 234 34 203 28 169 25 152
8 20 0,78 43 346 37 300 31 250 28 225
10 20 0,85 47 474 41 411 34 342 31 308
12 22 0,88 49 586 42 508 35 423 32 381
14 24 0,89 50 697 43 604 36 503 32 453
16 26 0,91 51 809 44 701 37 584 33 526
20 30 0,93 52 1032 45 894 37 745 34 671

При закотвяне на пръти с куки в плочи, може да се използва първата таблица.

Горните таблици са съставени при отчитане на следните предпоставки:

  • Дължините на закотвяне и снаждане са равноякостни на съпротивлението на опън на прътите. Това означава да се приеме σsd = fyd. Така разрушението от изтръгване на пръта ще настъпва винаги след това от скъсване, което е гарантирано при оразмерявато.
  • Коефициентите α1α5 се приемат равни на 1.0. Това винаги е валидно при натискова армировка, а при опънна армировка води до по-големи дължини. При по-големи диаметри и при наличие на огъвки, разликата не е голяма. При прави пръти в плочи е отчетен коефициентът α2, който е изчислен при минимална стойност на бетонното покритие. Неговото влияние е по-голямо при по-малки диаметри на армировката.
  • Приемат се добри условия на сцепление η1 = 1.0. Съгласно фиг. 8.2 от БДС EN 1992-1-1, това е валидно при почти всички случаи, освен при хоризонтална горна армировка без огъвки, в елементи с h > 250 mm.