Постоянни натоварвания

От eurocode.bg
Версия от 21:23, 3 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: Постоянните натоварвания от собствено тегло се определят от обемното тегло на материалите и ...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Постоянните натоварвания от собствено тегло се определят от обемното тегло на материалите и геометричните размери на елементите. Обемните тегла на строителните материали и други продукти са дадени в приложение А на БДС EN 1991-1-1.

Таблици с номинални стойности на обемните тегла на строителни материали и с номинални стойности на обемните тегла и ъглите на естествен откос на складирани материали

Съгласно Националното приложение БДС EN 1991-1-1/NA, точка NA.4.1, когато за стойностие на теглата или ъглите на естествен откос са посочени диапазони, могат да се използват стойностите от Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.