Преглед на историята на „Постоянни натоварвания“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 21:23, 3 януари 2013Proektsoft беседа приноси 2557 байта +2557 Нова страница: Постоянните натоварвания от собствено тегло се определят от обемното тегло на материалите и ...