Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за усукващ момент

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Изчислителна процедура

Срязващото напрежение в стена от сечението, което е подложено на усукване, се изчислява по формулата:

   (6,26) от БДС EN 1992-1-1

Срязващата сила в стена вседствие усукването се определя по формулата:

   (6,27) от БДС EN 1992-1-1, където:
- изчислителният усукващ момент (виж фигура 6,11);
- площта на фигурата между осовите линии на свързаните помежду си стени, включително вътрешните кухини;
- срязващото напрежение от усукване в стена ;
- дължината на стената , измерена между пресечните точки със съседните стени (по осовите линии);
- ефективната дебелина на стената. Тя се приема равна на , но не по-малко от два пъти разстоянието между ръба на сечението и центъра на надлъжната армировка. За кухи сечения, действителата дебелина е горната граница, където:
- общата плош на сечението, заключено между външния периметър, включително вътрешните кухини.
- външния периметър на напречното сечение;

Ефектите от усукване и срязване могат да се суперпонират както за плътни, така и за кухи елементи. Приема се един и същ ъгъл на наклонените бетонни диагонали.

Максималната носимоспособност на елемент, подложен на усукване и срязване, се определя от носимоспособността на натисковите диагонали (достатъчност на бетонното сечение). За да не се превиши тази носимоспособност, трябва да се удовлетвори условието:

   (6,29) от БДС EN 1992-1-1, където:
- изчислителен усукващ момент;
- изчислителната напречна сила;
   (6,30) от БДС EN 1992-1-1, където:
- коефициент на намаляване на якостта на напукан от срязване бетон и се приема:
   - е в MPa     (6,6N) от БДС EN 1992-1-1.
- коефициент, който отчита напрегнатото състояние в натисковия пояс;
Препоръчителната от БДС EN 1992-1-1 стойност на за конструкции без предварително напрягане се приема, както следва:
                                                  за
                            за     (6,11aN) от БДС EN 1992-1-1
                                           за     (6,11bN) от БДС EN 1992-1-1
                    за     (6,11cN) от БДС EN 1992-1-1, където:
- средното напрежение на натиск в бетона, прието за положително, вследствие на изчислителната нормална сила. То се определя като средно за напречното сечение при вземане под внимание и на армировката.
- максималната носимоспособност на срязване според формула (6,9) или (6,14) от БДС EN 1992-1-1. За плътни сечения за определянето на може да се използва пълната широчина на реброто.

Необходимата площ на надлъжната армировка за усукване ∑ се определя по следната формула:

    (6,28) от БДС EN 1992-1-1, където:
- периметър на площта ;
- изчислителна граница на провлачване на надлъжната армировка;
- наклон на натиснатите диагонали.