Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за огъващи моменти и осова сила

От eurocode.bg
Версия от 17:28, 13 декември 2014 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: ===Теоретични предпоставки=== При оразмеряване на стоманобетонни сечения по Еврокод се приема...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Теоретични предпоставки

При оразмеряване на стоманобетонни сечения по Еврокод се приемат следните предпоставки:

  • бетонът изцяло е изключен от работа в опънната зона и опънните напрежения се поемат от армировката;
  • изчислителната диаграма на натисковите напрежения в бетона се приема параболично-правоъгълна с максимална стойност fcd;
  • изчислителната диаграма напрежения-деформации на стоманата се приема линейно-пластична с максимална стойност fyd;
  • съществува сцепление между бетона и армировката;
  • в сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията - диаграмата на деформациите по височина на сечението е линейна;
  • носещата способност на сечението се изчерпва, когато деформацията в бетона или армировката достигне граничната;
  • вътрешните усилия в бетона и армировката са в равновесие с разрезните усилия, породени от външните товари.

Зависимости между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7

Параболично-праволинейна

σcc) = fcd[1 - ( 1 - εc c2)]n за 0 ≤ εc ≤ εc2
σcc) = fcd за εc2 ≤ εc ≤ εcu2


Билинейна

σcc) = fcdεc c3 за 0 ≤ εc ≤ εc3
σcc) = fcd за εc3 ≤ εc ≤ εcu3
Concrete-stress-strain.png