Разлика между версии на „Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за огъващи моменти и осова сила“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: ===Теоретични предпоставки=== При оразмеряване на стоманобетонни сечения по Еврокод се приема...)
 
Ред 9: Ред 9:
 
* вътрешните усилия в бетона и армировката са в  равновесие с разрезните усилия, породени от външните товари.
 
* вътрешните усилия в бетона и армировката са в  равновесие с разрезните усилия, породени от външните товари.
 
   
 
   
===Зависимости между напрежения и деформации съгласно т. 3.1.7===
+
===Зависимости между напрежения и деформации===
{|
+
|[[Файл:Stress-strain.png]]
|
+
{|style="width:500px;"
Параболично-праволинейна
+
|Бетон: Параболично-правоъгълна
 
+
|Армировка: линейно-пластична
 +
|}
 
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub>[1 - ( 1 - &epsilon;<sub>c </sub>/&epsilon;<sub>c2</sub>)]<sup>n</sup> за 0 &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>c2</sub>
 
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub>[1 - ( 1 - &epsilon;<sub>c </sub>/&epsilon;<sub>c2</sub>)]<sup>n</sup> за 0 &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>c2</sub>
 
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub> за &epsilon;<sub>c2</sub> &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>cu2</sub>
 
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub> за &epsilon;<sub>c2</sub> &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>cu2</sub>
  
 
+
===Носимоспособност на напречните сечения===
Билинейна
+
Задачата се свежда до това, при известни размери на сечението и разположение и площ на армировката да се намери носимоспособността на сечението. Обикновено се търси стойността на огъващия момент MRd така, че резултантаната вътрешна осова сила да бъде равна на осовата сила от външното натоварване NRd = NEd. Изчисленията се провеждат в следната последователност:
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub>&epsilon;<sub>c </sub>/&epsilon;<sub>c3</sub> за 0 &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>c3</sub>
+
#Намира се неизвестната диаграма на деформациите така, че сечението да бъде в гранично състояние.
: &sigma;<sub>c</sub>(&epsilon;<sub>c</sub>) = ''f''<sub>cd</sub> за &epsilon;<sub>c3</sub> &le; &epsilon;<sub>c</sub> &le; &epsilon;<sub>cu3</sub>
+
#Определят се напреженията в бетона и армировката от избраните зависимости "напрежения-деформации".
|[[Файл:Concrete-stress-strain.png]]
+
#Определят се резултантните вътрешни усилия в бетона и армировката и общата осова сила NRd и огъващ момент MRd за центъра на тежестта на сечението.
|}
 

Версия от 20:55, 14 декември 2014

Теоретични предпоставки

При оразмеряване на стоманобетонни сечения по Еврокод се приемат следните предпоставки:

  • бетонът изцяло е изключен от работа в опънната зона и опънните напрежения се поемат от армировката;
  • изчислителната диаграма на натисковите напрежения в бетона се приема параболично-правоъгълна с максимална стойност fcd;
  • изчислителната диаграма напрежения-деформации на стоманата се приема линейно-пластична с максимална стойност fyd;
  • съществува сцепление между бетона и армировката;
  • в сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията - диаграмата на деформациите по височина на сечението е линейна;
  • носещата способност на сечението се изчерпва, когато деформацията в бетона или армировката достигне граничната;
  • вътрешните усилия в бетона и армировката са в равновесие с разрезните усилия, породени от външните товари.

Зависимости между напрежения и деформации

|Stress-strain.png

Бетон: Параболично-правоъгълна Армировка: линейно-пластична
σcc) = fcd[1 - ( 1 - εc c2)]n за 0 ≤ εc ≤ εc2
σcc) = fcd за εc2 ≤ εc ≤ εcu2

Носимоспособност на напречните сечения

Задачата се свежда до това, при известни размери на сечението и разположение и площ на армировката да се намери носимоспособността на сечението. Обикновено се търси стойността на огъващия момент MRd така, че резултантаната вътрешна осова сила да бъде равна на осовата сила от външното натоварване NRd = NEd. Изчисленията се провеждат в следната последователност:

  1. Намира се неизвестната диаграма на деформациите така, че сечението да бъде в гранично състояние.
  2. Определят се напреженията в бетона и армировката от избраните зависимости "напрежения-деформации".
  3. Определят се резултантните вътрешни усилия в бетона и армировката и общата осова сила NRd и огъващ момент MRd за центъра на тежестта на сечението.