Разлика между версии на „Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
м
м
Ред 2: Ред 2:
 
Изчислителната носимоспособност на срязване <math>V_{Rd,c}</math> се определя по следната формула:
 
Изчислителната носимоспособност на срязване <math>V_{Rd,c}</math> се определя по следната формула:
  
:<math>V_{Rd,c}=\bigr[C_{Rd,c}·k·(100·\rho_{l}·f_{ck})+k_1·\sigma_{cp}\bigr]</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.2а) от БДС EN 1992-1-1
+
:<math>V_{Rd,c}=\bigr[C_{Rd,c}k(100\rho_{l}f_{ck})+k_1\sigma_{cp}\bigr]</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.2а) от БДС EN 1992-1-1
 +
 
 +
и се приема не по-малка от:
 +
 
 +
:<math>V_{Rd,c}=(v_{min}+k_1\sigma_{cp})b_wd</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.2b) от БДС EN 1992-1-1, където:
 +
 
 +
Стойността, определена по формула (6.2а) представлява изчислителната носимоспособност на стоманобетонно сечение, армирано с надлъжна армировка, а формула (6,2b) дава стойност на изчислителната носимоспособност на бетонно сечение без надлъжна армировка.
 +
 
 +
::<math>f_{ck}</math> - характеристичната цилиндрична якост на бетона на 28-я ден в '''MPa''';
 +
 
 +
::<math>d</math> - полезната височина на сечението;
 +
 
 +
::<math>k=1+\sqrt{200/d}\le2,0</math> - като <math>d</math> е в '''mm''';
 +
 
 +
::<math>\rho_{l}=A_{sl}/(b_wd)\le0,02</math> - коефициента на армиране с надлъжна армировка;
 +
 
 +
::<math>A_{sl}</math> - площта на опънната армировка, която продължава на разстояние <math>\ge(l_{bd}+d)</math> зад разглежданото сечение "A";
 +
 
 +
[[Файл:4.png]]
 +
 
 +
::<math>b_w</math> - най-малката широчина на напречното сечение в опънната зона в ['''mm'''];
 +
 
 +
::<math>\sigma_{cp}=N_{Ed}/A_c<0,2f_{cd}</math>;
 +
 
 +
:::<math>N_{Ed}</math> - нормалната сила в напречното сечение вследствие на натоварването или напрягането в ['''N''']; (<math>N_{Ed}</math> &gt; 0 при натиск). Влиянието на принудените деформации от силата <math>N_{Ed}</math> може да се пренебрегне;
 +
 
 +
:::<math>A_c</math> - площта на бетонното напречно сечение в ['''mm'''<sup>2</sup>];
 +
 
 +
::<math>V_{Rd,c}</math> се получава в ['''N'''].
 +
 
 +
Забележка: Стойностите на <math>C_{Rd,c}</math>, <math>v_{min}</math> и <math>k_1</math> са дадени в националното приложение БДС
 +
EN 1992-1-1/NА, както следва:
 +
 
 +
::<math>C_{Rd,c}=0,18/\gamma_c=0,18/1,5=0,12</math>;
 +
 
 +
::<math>v_{min}=0,035k^{3/2}f_ck^{1/2}</math>;
 +
 
 +
::<math>k_1=0,15</math>.
 +
 
 +
===Елементи с напречна армировка по изчисление===
 +
 
 +
Изчисляването на елементи с напречна армировка се основава на фермов модел, показан на графиката:
 +
 
 +
"A" - натисков пояс; "B" - натискови бетонни диагонали; "C" - опънен пояс; "D" - напречна армировка
 +
 
 +
[[Файл:5.png]]
 +
Фигура 6.5 от БДС EN 1992-1-1, където:
 +
 
 +
:<math>\alpha</math> - ъгълът между армировката и оста на гредата, която е перпендикулярна на напречната сила (приема се за положителна по начина, показан на фигура 6,5);
 +
 
 +
:<math>\theta</math> - ъгълът между натискоеите бетонни диагонали и оста на гредата;
 +
 
 +
:<math>F_{td}</math> - изчислвителната стойност на опънната сила в надлъжната армировка;
 +
 
 +
:<math>F_{cd}</math> - изчислителната стойност на натисковата сила в бетона по направление на надлъжната ос на елемента;
 +
 
 +
:<math>b_w</math> - минималната широчина на стеблото между опънния и натисковия пояс;
 +
 
 +
:<math>z</math> - рамото на вътрешните сили, за елемент с постоянна височина, съответстващо на огъващия момент за разглеждания елемент. При поемането на напречните сили в стоманобетонни елементи без нормална сила се допуска да се приеме стойността <math>z=0,9.d</math>.
 +
 
 +
=====За елементи с вертикална напречна армировка <math>\alpha=90</math>° носимоспособността на срязване <math>V_{Rd}</math> е по-малката от двете стойности:=====
 +
 
 +
:<math>V_{Rd,s}=\frac{A_{sw}}{s}z\cdot f_{ywd}\cot\theta</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.8) от БДС EN 1992-1-1
 +
 
 +
 +
 
 +
:<math>V_{Rd,max}=\alpha_{cw}b_wz\cdot v_1f_{cd}/(\cot\theta+\tan\theta)</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.9) от БДС EN 1992-1-1

Версия от 12:58, 16 май 2020

Елементи, при които не е необходима напречна армировка по изчисление

Изчислителната носимоспособност на срязване се определя по следната формула:

     (6.2а) от БДС EN 1992-1-1

и се приема не по-малка от:

     (6.2b) от БДС EN 1992-1-1, където:

Стойността, определена по формула (6.2а) представлява изчислителната носимоспособност на стоманобетонно сечение, армирано с надлъжна армировка, а формула (6,2b) дава стойност на изчислителната носимоспособност на бетонно сечение без надлъжна армировка.

- характеристичната цилиндрична якост на бетона на 28-я ден в MPa;
- полезната височина на сечението;
- като е в mm;
- коефициента на армиране с надлъжна армировка;
- площта на опънната армировка, която продължава на разстояние зад разглежданото сечение "A";

4.png

- най-малката широчина на напречното сечение в опънната зона в [mm];
;
- нормалната сила в напречното сечение вследствие на натоварването или напрягането в [N]; ( > 0 при натиск). Влиянието на принудените деформации от силата може да се пренебрегне;
- площта на бетонното напречно сечение в [mm2];
се получава в [N].

Забележка: Стойностите на , и са дадени в националното приложение БДС EN 1992-1-1/NА, както следва:

;
;
.

Елементи с напречна армировка по изчисление

Изчисляването на елементи с напречна армировка се основава на фермов модел, показан на графиката:

"A" - натисков пояс; "B" - натискови бетонни диагонали; "C" - опънен пояс; "D" - напречна армировка

5.png Фигура 6.5 от БДС EN 1992-1-1, където:

- ъгълът между армировката и оста на гредата, която е перпендикулярна на напречната сила (приема се за положителна по начина, показан на фигура 6,5);
- ъгълът между натискоеите бетонни диагонали и оста на гредата;
- изчислвителната стойност на опънната сила в надлъжната армировка;
- изчислителната стойност на натисковата сила в бетона по направление на надлъжната ос на елемента;
- минималната широчина на стеблото между опънния и натисковия пояс;
- рамото на вътрешните сили, за елемент с постоянна височина, съответстващо на огъващия момент за разглеждания елемент. При поемането на напречните сили в стоманобетонни елементи без нормална сила се допуска да се приеме стойността .
За елементи с вертикална напречна армировка ° носимоспособността на срязване е по-малката от двете стойности:
     (6.8) от БДС EN 1992-1-1
и
     (6.9) от БДС EN 1992-1-1