Разлика между версии на „Оразмеряване на стоманени сечения в пластичен стадий“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
м
Ред 2: Ред 2:
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.5) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.5) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
:Носимоспособността на сечението за центричен опън се определя по формулата:
 
:Носимоспособността на сечението за центричен опън се определя по формулата:
Ред 16: Ред 14:
  
 
===Проверка за центричен натиск===
 
===Проверка за центричен натиск===
 
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\frac{N_{Ed}}{N_{c,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.5) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{N_{Ed}}{N_{c,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.5) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
::<math>N_{c,Rd}=\frac{A.f_y}{\gamma_{M0}}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.10) от БДС EN 1993-1-1
 
::<math>N_{c,Rd}=\frac{A.f_y}{\gamma_{M0}}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.10) от БДС EN 1993-1-1
Ред 30: Ред 25:
 
::<math>(1-\rho).f_y</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.7) от БДС EN 1993-1-1, къдeто <math>\rho=\bigg(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,Rd}}-1\bigg)^2</math>
 
::<math>(1-\rho).f_y</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.7) от БДС EN 1993-1-1, къдeто <math>\rho=\bigg(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,Rd}}-1\bigg)^2</math>
  
:При наличие на усукващ момент коефициентът <math>\rho</math> се изчислява с <math>V_{pl,T,Rd}</math> вместо с <math>{V_{pl,Rd}</math>.
+
:При наличие на усукващ момент коефициентът <math>\rho</math> се изчислява с <math>V_{pl,T,Rd}</math> вместо с <math>V_{pl,Rd}</math>.
 
 
  
 
===Проверка за огъване===
 
===Проверка за огъване===
 
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.12) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.12) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
:Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
 
:Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
  
::<math>{M_{y,Rd}={M_{pl,y,Rd}=\frac{W_{pl,y}.f_y}{\gamma_{M0}}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.13) от БДС EN 1993-1-1
+
::<math>M_{y,Rd}=M_{pl,y,Rd}=\frac{W_{pl,y}.f_y}{\gamma_{M0}}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.13) от БДС EN 1993-1-1
 
 
::<math>{M_{z,Rd}={M_{pl,z,Rd}=\frac{W_{pl,z}.f_y}{\gamma_{M0}}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.13) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 +
::<math>M_{z,Rd}=M_{pl,z,Rd}=\frac{W_{pl,z}.f_y}{\gamma_{M0}}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.13) от БДС EN 1993-1-1
  
 
При наличие на огъващ момент и осова сила проверката се извършва по формулата:
 
При наличие на огъващ момент и осова сила проверката се извършва по формулата:
 
  
 
:<math>\frac{M_{Ed}}{M_{N,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.31) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{M_{Ed}}{M_{N,Rd}}\le1,0</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.31) от БДС EN 1993-1-1
Ред 62: Ред 51:
 
:::<math>M_{N,y,Rd}=M_{pl,y,Rd}.\frac{1-n}{1-0,5.a}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.36) от БДС EN 1993-1-1
 
:::<math>M_{N,y,Rd}=M_{pl,y,Rd}.\frac{1-n}{1-0,5.a}</math> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.36) от БДС EN 1993-1-1
  
::::При <math>n\lea:M_{N,z,Rd}=M_{pl,z,Rd}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.37) от БДС EN 1993-1-1
+
::::При <math>n\le{a}:M_{N,z,Rd}=M_{pl,z,Rd}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.37) от БДС EN 1993-1-1
  
 
::::При <math>n>a:M=M_{N,z,Rd}=M_{pl,z,Rd}.\Bigg[1-\bigg(\frac{n-a}{1-a}\bigg)^2\Bigg]</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.38) от БДС EN 1993-1-1, където
 
::::При <math>n>a:M=M_{N,z,Rd}=M_{pl,z,Rd}.\Bigg[1-\bigg(\frac{n-a}{1-a}\bigg)^2\Bigg]</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.38) от БДС EN 1993-1-1, където
Ред 73: Ред 62:
  
 
::::<math>a_w=\frac{A-2bt_f}{A}; a_f=\frac{A-2bt_w}{A}</math>
 
::::<math>a_w=\frac{A-2bt_f}{A}; a_f=\frac{A-2bt_w}{A}</math>
 
  
 
===Проверка за двойно огъване===
 
===Проверка за двойно огъване===
 
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\bigg(\frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}}\bigg)^\alpha+\bigg(\frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}}\bigg)^\beta\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.41) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\bigg(\frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}}\bigg)^\alpha+\bigg(\frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}}\bigg)^\beta\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.41) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
:За двойно Т сечения
 
:За двойно Т сечения
Ред 96: Ред 81:
 
:При наличие на усукващ момент коефициентът <math>\rho</math> се изчислява с <math>V_{pl,T,Rd}</math> вместо с <math>{V_{pl,Rd}</math>.
 
:При наличие на усукващ момент коефициентът <math>\rho</math> се изчислява с <math>V_{pl,T,Rd}</math> вместо с <math>{V_{pl,Rd}</math>.
 
    
 
    
 
 
===Проверка за напречна сила===
 
===Проверка за напречна сила===
 
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}}\ge1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.17) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}}\ge1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.17) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
:Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
 
:Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
Ред 124: Ред 105:
  
 
Забележка 1: <math>\eta=1,2</math> за стомана до и включително клас S 460 и <math>\eta=1,0</math> за по-високи класове стомана.
 
Забележка 1: <math>\eta=1,2</math> за стомана до и включително клас S 460 и <math>\eta=1,0</math> за по-високи класове стомана.
 
  
 
:При наличие на напречна сила и усукващ момент
 
:При наличие на напречна сила и усукващ момент
 
  
 
:<math>\frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}}\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.25) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}}\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.25) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
::За двойно Т сечение
 
::За двойно Т сечение
Ред 138: Ред 116:
 
::За затворени кухи сечения
 
::За затворени кухи сечения
 
:::<math>V_{pl,T,Rd}=\bigg(1-\frac{\tau_{t,Еd}}{1,25.(f_y/\sqrt{3}/\gamma_{M0}}\bigg).V_{pl,Rd}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.28) от БДС EN 1993-1-1
 
:::<math>V_{pl,T,Rd}=\bigg(1-\frac{\tau_{t,Еd}}{1,25.(f_y/\sqrt{3}/\gamma_{M0}}\bigg).V_{pl,Rd}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.28) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
===Проверка за усукващ момент===
 
===Проверка за усукващ момент===
 
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\frac{T_{Ed}}{T_{Rd}}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.23) от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\frac{T_{Ed}}{T_{Rd}}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.23) от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
:Носимоспособността на сечението за усукващ момент се определя по формулата:
 
:Носимоспособността на сечението за усукващ момент се определя по формулата:
  
 
::<math>T_{Rd}=\frac{W_t.f_y}{\gamma_{M0}}</math>
 
::<math>T_{Rd}=\frac{W_t.f_y}{\gamma_{M0}}</math>

Версия от 18:20, 16 февруари 2020

Проверка за центричен опън

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.5) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за центричен опън се определя по формулата:
     (6.6) от БДС EN 1993-1-1
При наличие на отвори носимоспособността на сечението се определя за отслабеното сечение:
     (6.7) от БДС EN 1993-1-1

Проверка за центричен натиск

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.5) от БДС EN 1993-1-1
     (6.10) от БДС EN 1993-1-1
При наличие на напречна сила , вместо и се определя редуцирана носимоспособност за осова сила като за площта на срязване вместо се използва редуцирана граница на провлачване:
     (6.7) от БДС EN 1993-1-1, къдeто
При наличие на усукващ момент коефициентът се изчислява с вместо с .

Проверка за огъване

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.12) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
     (6.13) от БДС EN 1993-1-1
     (6.13) от БДС EN 1993-1-1

При наличие на огъващ момент и осова сила проверката се извършва по формулата:

     (6.31) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за огъване и осова сила се определя по формулите:
За правоъгълни сечения
     (6.32) от БДС EN 1993-1-1
За двойно Т сечения
     (6.36) от БДС EN 1993-1-1
При      (6.37) от БДС EN 1993-1-1
При      (6.38) от БДС EN 1993-1-1, където
За затворени кутиеобразни сечения
     (6.38) от БДС EN 1993-1-1
     (6.38) от БДС EN 1993-1-1, където

Проверка за двойно огъване

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.41) от БДС EN 1993-1-1
За двойно Т сечения
За кръгли затворени кухи сечения
За правоъгълни кухи сечения
При наличие на двойно огъване и осова сила, и във формула 6.41 се заместват съответно с и .
При наличие на напречна сила , вместо и се определят съответно редуцирани носимоспособности за огъващ момент и като за площта на срязване вместо и се използва редуцирана граница на провлачване
     (6.29) от БДС EN 1993-1-1,където
При наличие на усукващ момент коефициентът се изчислява с вместо с .

Проверка за напречна сила

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.17) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за огъване се определя по формулите:
     (6.18) от БДС EN 1993-1-1
     (6.18) от БДС EN 1993-1-1
Площта на срязване може да се приеме, както следва за:
  • валцовани I- или H-сечения при товар, успореден на стеблото:
  • валцовани T-сечения при товар, успореден на стеблото:
  • заварени I-, H- и кутиеобразни сечения при товар, успореден на стеблото:
  • заварени I-, H-,U- и кутиеобразни сечения при товар, успореден на поясите:
  • валцовани правоъгълни затворени профили с постоянна дебелина
    • при товар, успореден на височината
    • при товар, успореден на широчината
  • кръгли затворени сечения и тръби с постоянна дебелина

Забележка 1: за стомана до и включително клас S 460 и за по-високи класове стомана.

При наличие на напречна сила и усукващ момент
     (6.25) от БДС EN 1993-1-1
За двойно Т сечение
     (6.26) от БДС EN 1993-1-1
За U сечение
       (6.27) от БДС EN 1993-1-1
За затворени кухи сечения
     (6.28) от БДС EN 1993-1-1

Проверка за усукващ момент

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.23) от БДС EN 1993-1-1
Носимоспособността на сечението за усукващ момент се определя по формулата: