Оразмеряване на стоманени сечения в еластичен стадий

От eurocode.bg
Версия от 18:47, 16 февруари 2020 на Proektsoft (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

В общия случай

Трябва да бъде удовлетворено условието, което дава критерия за провлачване в критична точка от напречното сечение:

     (6.1)* от БДС EN 1993-1-1

Забележка 1: *Въпреки, че в БДС EN 1993-1-1 е дадена без коренуване, тук е използван оригиналния вид на формулата за да се получи действителния коефициент на сигурност и съответно реалния запас на сечението. Дадена е и оригиналната номерация на формулите съгласно текста на стандарта.

Забележка 2: Проверките по-долу представляват частен случай на формула (6.1). В тях са дадени и формулите за намиране на напреженията от формула (6.1).

Проверка на огъване и осова сила

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.42) от БДС EN 1993-1-1, където

Проверка на срязване

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.19) от БДС EN 1993-1-1, където
, където

Проверка на комбинирано срязване с огъване и осова сила

Трябва да бъде удовлетворено условието: