Разлика между версии на „Оразмеряване на стоманени сечения в еластичен стадий“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
м
 
Ред 2: Ред 2:
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието, което дава критерия за провлачване в критична точка от напречното сечение:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието, което дава критерия за провлачване в критична точка от напречното сечение:
 
  
 
:<math>\sqrt{\Bigg(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)^2+\Bigg(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)^2-\Bigg(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg).\Bigg(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)+3.\Bigg(\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)^2}\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.1)* от БДС EN 1993-1-1
 
:<math>\sqrt{\Bigg(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)^2+\Bigg(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)^2-\Bigg(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg).\Bigg(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)+3.\Bigg(\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\Bigg)^2}\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.1)* от БДС EN 1993-1-1
 
  
 
Забележка 1: *Въпреки, че в БДС EN 1993-1-1 е дадена без коренуване, тук е използван оригиналния вид на формулата за да се получи действителния коефициент на сигурност и съответно реалния запас на сечението. Дадена е и оригиналната номерация на формулите съгласно текста на стандарта.
 
Забележка 1: *Въпреки, че в БДС EN 1993-1-1 е дадена без коренуване, тук е използван оригиналния вид на формулата за да се получи действителния коефициент на сигурност и съответно реалния запас на сечението. Дадена е и оригиналната номерация на формулите съгласно текста на стандарта.
  
 
Забележка 2: Проверките по-долу представляват частен случай на формула (6.1). В тях са дадени и формулите за намиране на напреженията от формула (6.1).
 
Забележка 2: Проверките по-долу представляват частен случай на формула (6.1). В тях са дадени и формулите за намиране на напреженията от формула (6.1).
 
  
 
===Проверка на огъване и осова сила===
 
===Проверка на огъване и осова сила===
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\sigma_{x,Ed}\le\frac{f_y}{\gamma_{M0}}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.42) от БДС EN 1993-1-1, където
 
:<math>\sigma_{x,Ed}\le\frac{f_y}{\gamma_{M0}}</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.42) от БДС EN 1993-1-1, където
  
 
+
::<math>\sigma_{x,Ed}=\frac{N_{Ed}}{A}\pm\frac{M_{y,Ed}}{W_y}\pm\frac{M_{z,Ed}}{W_z}</math>
::<math>\sigma_{x,Ed}=\frac{N_{Ed}}{A}\pm\frac{M_{y,Ed}}{W_y}}\pm\frac{M_{z,Ed}}{W_z}</math>
 
 
 
  
 
===Проверка на срязване===
 
===Проверка на срязване===
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
  
 
:<math>\frac{\tau_{Ed}}{f_y/(\sqrt{3}.\gamma_{M0})}\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.19) от БДС EN 1993-1-1, където
 
:<math>\frac{\tau_{Ed}}{f_y/(\sqrt{3}.\gamma_{M0})}\le1,0</math>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(6.19) от БДС EN 1993-1-1, където
 
  
 
::<math>\tau_{Ed}=max(\tau_{xy,Ed};\tau_{xz,Ed};\tau_{T,Ed};\tau_{red,Ed})</math>, където
 
::<math>\tau_{Ed}=max(\tau_{xy,Ed};\tau_{xz,Ed};\tau_{T,Ed};\tau_{red,Ed})</math>, където
Ред 41: Ред 33:
 
:::<math>\tau_{red,Ed}=\sqrt{\tau_{xy,Ed}^2+\tau_{xz,Ed}^2}</math>
 
:::<math>\tau_{red,Ed}=\sqrt{\tau_{xy,Ed}^2+\tau_{xz,Ed}^2}</math>
  
 
+
===Проверка на комбинирано срязване с огъване и осова сила===
===Проверка на срязване комбинирано с огъване и осова сила===
 
  
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
 
Трябва да бъде удовлетворено условието:
  
 
+
:<math>\frac{\sqrt{\sigma_{x,Ed}^2+3.\tau_{Ed}^2}}{f_y/\gamma_{M0}}\le1,0</math>
:<math>\frac{\sqrt{\sigma_{x,Ed}^2+3.\tau_{Ed}^2}}{f_y/\gamma_{M0}}\le1,0
 

Текуща версия към 18:47, 16 февруари 2020

В общия случай

Трябва да бъде удовлетворено условието, което дава критерия за провлачване в критична точка от напречното сечение:

     (6.1)* от БДС EN 1993-1-1

Забележка 1: *Въпреки, че в БДС EN 1993-1-1 е дадена без коренуване, тук е използван оригиналния вид на формулата за да се получи действителния коефициент на сигурност и съответно реалния запас на сечението. Дадена е и оригиналната номерация на формулите съгласно текста на стандарта.

Забележка 2: Проверките по-долу представляват частен случай на формула (6.1). В тях са дадени и формулите за намиране на напреженията от формула (6.1).

Проверка на огъване и осова сила

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.42) от БДС EN 1993-1-1, където

Проверка на срязване

Трябва да бъде удовлетворено условието:

     (6.19) от БДС EN 1993-1-1, където
, където

Проверка на комбинирано срязване с огъване и осова сила

Трябва да бъде удовлетворено условието: