Огъване на армировката

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Минималният диаметър на дорника dm за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):
  • при Ø ≤16 mm – dm = 4Ø
  • при Ø >16 mm – dm = 7Ø

Стандартни диаметри за огъване на армировка

Ø, mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 32 40
dm, mm 24 32 40 48 56 64 126 140 154 175 224 280
Bar-round.png

Диаметърът на огъване е dm се измерва по вътрешната повърхност на пръта, както е показано на схемата. Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:

dmFbt/fcd(1/ab + 1/(2Ø)), където

  • Fbt e опънната сила в пръта, в крайно гранично състояние, непосредствено преди огъвката;
  • fcd e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;
  • ab e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.

Определяне на дължините на прътите и закотвящите дължини

Дължините на закотвяне и дължините за спецификация на прътите се измерват по оста на пръта с отчитане на радиусите. Например, дължината на пръта Ø25, показан на фигурата е:

L = A + B – 2(Ø + dm/2) + π(Ø + dm)/4 = 350 + 1000 – 2×(25 + 175/2) + π×(25 + 175)/4 = 1280 mm
dm = 7Ø = 175 mm