Огъване на армировката

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Минималният диаметър на дорника dm за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):

  • при Ø ≤16 mm – dm = 4Ø
  • при Ø >16 mm – dm = 7Ø

Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:

dmFbt/fcd(1/ab + 1/(2Ø)), където

  • Fbt e опънната сила в пръта, в крайно гранично състояние, непосредствено преди огъвката;
  • fcd e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;
  • ab e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.