Разлика между версии на „Огъване на армировката“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 1: Ред 1:
Минималният диаметър на дорника ''d''<sub>m</sub> за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):
+
{|
 +
|Минималният диаметър на дорника ''d''<sub>m</sub> за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):
 
:*при Ø ≤16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 4Ø
 
:*при Ø ≤16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 4Ø
 
:*при Ø >16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 7Ø
 
:*при Ø >16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 7Ø
  
Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:
+
'''Стандартни диаметри за огъване на армировка'''
 +
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
 +
!Ø, mm
 +
!6
 +
!8
 +
!10
 +
!12
 +
!14
 +
!16
 +
!18
 +
!20
 +
!22
 +
!25
 +
!32
 +
!40
 +
|-
 +
|''d''<sub>m</sub>, mm
 +
|24
 +
|32
 +
|40
 +
|48
 +
|56
 +
|64
 +
|126
 +
|140
 +
|154
 +
|175
 +
|224
 +
|280
 +
|}
 +
|[[Файл:bar-round.png|360px]]
 +
|}
 +
Диаметърът на огъване е ''d''<sub>m</sub> се измерва по вътрешната повърхност на пръта, както е показано на схемата. Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:
  
 
''d''<sub>m</sub> &ge; ''F''<sub>bt</sub>/''f''<sub>cd</sub>(1/''a''<sub>b</sub> + 1/(2Ø)), където
 
''d''<sub>m</sub> &ge; ''F''<sub>bt</sub>/''f''<sub>cd</sub>(1/''a''<sub>b</sub> + 1/(2Ø)), където
Ред 9: Ред 42:
 
:*''f''<sub>cd</sub> e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;
 
:*''f''<sub>cd</sub> e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;
 
:*''a''<sub>b</sub> e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.
 
:*''a''<sub>b</sub> e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.
 +
 +
'''Определяне на дължините на прътите и закотвящите дължини'''
 +
 +
Дължините на закотвяне и дължините за спецификация на прътите се измерват по оста на пръта с отчитане на радиусите. Например, дължината на пръта Ø25, показан на фигурата е:
 +
 +
:L = A + B – 2(Ø + ''d''<sub>m</sub>/2) + ''&pi;''(Ø + ''d''<sub>m</sub>)/4 = 350 + 1000 – 2&times;(25 + 175/2) + ''&pi;''&times;(25 + 175)/4 = 1280 mm
 +
 +
:''d''<sub>m</sub> = 7Ø = 175 mm

Версия от 12:53, 28 януари 2013

Минималният диаметър на дорника dm за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):
  • при Ø ≤16 mm – dm = 4Ø
  • при Ø >16 mm – dm = 7Ø

Стандартни диаметри за огъване на армировка

Ø, mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 32 40
dm, mm 24 32 40 48 56 64 126 140 154 175 224 280
Bar-round.png

Диаметърът на огъване е dm се измерва по вътрешната повърхност на пръта, както е показано на схемата. Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:

dmFbt/fcd(1/ab + 1/(2Ø)), където

  • Fbt e опънната сила в пръта, в крайно гранично състояние, непосредствено преди огъвката;
  • fcd e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;
  • ab e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.

Определяне на дължините на прътите и закотвящите дължини

Дължините на закотвяне и дължините за спецификация на прътите се измерват по оста на пръта с отчитане на радиусите. Например, дължината на пръта Ø25, показан на фигурата е:

L = A + B – 2(Ø + dm/2) + π(Ø + dm)/4 = 350 + 1000 – 2×(25 + 175/2) + π×(25 + 175)/4 = 1280 mm
dm = 7Ø = 175 mm