Разлика между версии на „Огъване на армировката“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: Минималният диаметър на дорника d m, който се препоръчва за огъване на пръти с цел да не се полу...)
 
Ред 1: Ред 1:
Минималният диаметър на дорника d m, който се препоръчва за огъване на пръти с цел да не се получават пукнатини в армировката зависи от диаметъра, както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):
+
Минималният диаметър на дорника ''d''<sub>m</sub> за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):
 
:*при Ø ≤16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 4Ø
 
:*при Ø ≤16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 4Ø
 
:*при Ø >16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 7Ø
 
:*при Ø >16 mm – ''d''<sub>m</sub> = 7Ø
  
С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:
+
Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:
  
 
''d''<sub>m</sub> &ge; ''F''<sub>bt</sub>/''f''<sub>cd</sub>(1/''a''<sub>b</sub> + 1/(2Ø)), където
 
''d''<sub>m</sub> &ge; ''F''<sub>bt</sub>/''f''<sub>cd</sub>(1/''a''<sub>b</sub> + 1/(2Ø)), където

Версия от 22:05, 27 януари 2013

Минималният диаметър на дорника dm за огъване на пръти се приема в зависимост от диаметъра както следва (БДС EN 1992-1-1, т. 8.3):

  • при Ø ≤16 mm – dm = 4Ø
  • при Ø >16 mm – dm = 7Ø

Горното ограничение се налага от изискването да не се получават пукнатини в армировката. С оглед на неразрушение на бетона, диаметърът на дорника трябва да отговаря още на условието:

dmFbt/fcd(1/ab + 1/(2Ø)), където

  • Fbt e опънната сила в пръта, в крайно гранично състояние, непосредствено преди огъвката;
  • fcd e проектната призмена якост на бетона и се приема не по-висока от бетон C55/67;
  • ab e половината от осовото разстояние между прътите или бетонното покритие + Ø/2.