Обемни тегла на материали и продукти за строителни конструкции по Наредба № 3

От eurocode.bg
Версия от 18:21, 19 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: Съгласно Националното приложение БДС EN 1991-1-1/NA, точка NA.4.1, когато за стойностие на теглата или ...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съгласно Националното приложение БДС EN 1991-1-1/NA, точка NA.4.1, когато за стойностие на теглата или ъглите на естествен откос са посочени диапазони, могат да се използват стойностите от Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях.


Таблица 2.1. Примерни нормативни стойности на обемните тегла на материали и продукти за строителни конструкции

Материали и продукти Обемно тегло
(kN/куб. м)
Дърво и продукти от дървесина във въздушно-сухо
състояние с влажност около 15%
Твърда дървесина:
- бук; 6,8
- дъб; 6,9
- акация, ясен, клен, бял бряст; 7,0
- габро 8,3
Мека дървесина:
- бял бор, ела; 4,9
- черен бор; 5,7
- лиственица; 5,5
- липа, топола, трепетлика; 4,10
- бяла върба; 3,50
- хвойнова дървесина от 4,0 до 6,0
Шперплат 8,0
Плочи от дървесни частици:
- от пресовани и слепени стърготини; от 7,0 до 8,0
- с циментово свързващо вещество 12,0
Плочи от дървесни влакна:
- твърди и нормално обработени; 10,0
- със средна твърдост; 8,0
- меки, топлоизолационни 4,0
Естествени камъни
Еруптивни (магмени) скали:
- базалт, диорит, габро; от 27,0 до 31,0
- диабаз; 30,0
- гранит, сиенит, порфирит, лабрадорит; от 27,0 до 30,0
- трахит, андезит, риолит (липарит); от 25,0 до 26,0
- вулканични туфи; 20,0
- базалтова лава 24,0
Метаморфни скали:
- мрамор; 27,0
- кварц; 26,0
- шисти; 28,0
- гнайс 30,0
Седиментни скали:
- пясъчник; 27,0
- мергел; 23,0
- доломит; 28,0
- варовици (утаечни, плътни); от 26,0 до 29,0
- варовици (шуплести, черупчести и др.) 20,0
Изкуствени камъни (тухли и блокове)
Тухли глинени обикновени (плътни):
- с якост на натиск до 14 MРa; 16,0
- с якост на натиск над 14 МРа 18,0
Тухли глинени кухи
(с обем на кухините над 25% от обема на плътните тухли):
- кухи тухли (с надлъжни кухини); от 8,2 до 13,5
- кухи тухли с отвори (с напречни кухини) от 11,5 до 14,5
Варо-пясъчни тухли 17,0
Варо-пепелни тухли 14,0
Кирпич (тухли от непечена глина) 16,0
Тухли огнеупорни (с общо предназначение):
- от печена глина; 18,5
- от високоякостна печена глина; 21,0
- силикатни (динасови); 18,0
- магнезитови, магнезитохромитови; 28,0
- хромитомагнезитови 30,0
Облицовъчни тухли:
- за вътрешни стени; 16,0
- за външни стени 18,0
Киселиноустойчиви тухли 20,0
Клинкерни тухли и изделия 20,0
Стъклени блокчета от 8,7 до 11,0
Блокове керамични кухи от 8,0 до 14,5
Блокове бетонни кухи:
- от обикновен бетон; от 11,0 до 19,0
- от лек бетон от 8,0 до 16,0
Блокове от газосиликат:
- с якост на натиск 2 МРа; 5,0
- с якост на натиск 5 МРа; 7,0
- с якост на натиск 7,5 МРа 9,0
Строителни разтвори
Разтвори с обикновен кварцов пясък:
- циментови; 21,0
- варови и варо-гипсови; 16,0
- варо-циментови; от 18,0 до 20,0
- варо-циментови и циментово-глинени; 20,0
- гипсови; от 14,0 до 18,0
- глинени; 18,0
- битумни 17,0
Циментови и циментово-варови разтвори със
сгурия и шлакови добавки (леки разтвори)
15,0
Гипсови разтвори без пълнител 12,0
Разтвори с пълнител перлит:
- варови; 4,0
- гипсови; 5,0
- циментови 6,0
Бетони
Обикновени бетони с плътни добавъчни материали* от 22,0 до 24,0
Олекотени бетони от 18,0 до 22,0
Леки бетони с порьозни добавъчни материали:
- конструктивни; от 12,0 до 20,0
- конструктивно-топлоизолационни; от 8,0 до 16,0
- топлоизолационни от 4,0 до 7,0
Газобетон от 6,0 до 15,0
Тежки бетони над 28,0
Асфалтобетони 22,0
*Нарастване с 1 kN/куб. м при обичаен
процент на армиране и при бетонни смеси
Зидарии от естествени камъни
Зидарии от еруптивни (магмени) скали:
- базалт, диорит, габро; 30,0
- базалтова лава; 24,0
- диабаз; 29,0
- гранит, сиенит, порфирит; 28,0
- трахит 26,0
Зидарии от метаморфни скали:
- мрамор; 28,0
- гнайс; 30,0
- шисти; 28,0
- серпентин 27,0
Зидарии от седиментни скали: 20,0
- пясъчник; 27,0
- варовик (утаечен); 28,0
- други варовици 22,0
Вулканични туфи 20,00
Зидарии от изкуствени камъни (тухли и блокове)
Зидарии от обикновени (плътни) тухли:
- с якост на натиск на тухлите до 14 МРа; от 15,0 до 17,0
- с якост на натиск на тухлите над 14 МРа 19,0
Зидарии от кухи, решетъчни или порьозни
тухли или от кухи керамични блокове
от 15,0 до 16,0
Зидарии от варо-пепелни тухли 15,0
Зидарии от клинкерни тухли 20,0
Зидарии от огнеупорни тухли
(изпълнени с разтвор от огнеупорна глина)
20,0
Зидарии от киселиноустойчиви тухли
(изпълнени с разтвор от битум)
19,0
Зидарии от облицовъчни тухли:
- за вътрешни стени; 17,0
- за външни стени 20,0
Зидарии от стъклени блокове
(изпълнени с циментов разтвор):
- двойна стена; 15,0
- единична стена 9,0
Зидарии от леки бетонни тела с овални цилиндрични кухини
(с кухинност на тялото 26 %) при обемно тегло на бетона:
- 14 kN/куб. м; 11,0
- 16 kN/куб. м 12,3
Зидарии от едри блокове
от обикновен бетон
22,0
Зидарии от средноразмерни блокове
от газосиликат с якост на натиск:
- от 1,5 до 2,5 МРа; от 6,0 до 8,0
- от 2,5 до 5,0 МРа; от 8,0 до 11,0
- от 5,0 до 10,0 МРа; от 9,0 до 13,0
- от 10,0 до 20,0 МРа от 10,0 до 16,0
Метали за строителни конструкции
Стомана 78,5
Чугун 72,0
Ковано желязо 76,0
Алуминий 27,0
Материали и продукти за покрития
и други строителни продукти
Асфалт (чист) 22,0
Битум от 10,0 до 14,0
Катран от 11,0 до 14,0
Мозаични плочи 24,0
Бетонни тротоарни плочи 24,0
Каменни плочи 24,0
Керамични, фаянсови плочки от 17,5 до 20,0
Теракота 21,0
Облицовъчни тухли:
- обикновени; 25,0
- леки 16,0
Фенопласти 15,0
Пластмасови плочки 11,0
Плоскости на полиизобутиленова основа 13,5
Плоскости и плочки от поливинилхлорид (PVC) от 14,0 до 17,0
Рубероид 18,0
Линолеум 12,0
Полиетилен, полипропилен 10,0
Полиамид 11,0
Полиестерна смола (без пълнител) 13,5
Епоксидна смола:
- без пълнител; 12,0
- с пълнител 20,0
Акрилна пластмаса, на листове,
органично стъкло
12,0
Плоско стъкло (обикновено) 25,0
Армирано стъкло 27,0

Забележки:

1. При водонасищане стойностите на обемното тегло на дървото се увеличават с 1,20 kN/m3. В случаите, когато конструкцията е изложена на атмосферни влияния и не е предвидена защита от влага, тези стойности се увеличават с 0,8 kN/m3.

2. Обемното тегло на армирания бетон е равно на обемното тегло на бетона, увеличено с 1,0 kN/m3, освен ако теглото на използваната армировка бъде определена с по-точни методи.

3. В обемното тегло на зидариите не са включени мазилките, но се предполага, че фугите са запълнени със строителен разтвор.

Таблица 2.2. Продукти за покривни покрития

Материали и продукти Тегло за
единица площ
(N/кв. м)
Керемиди:
- глинени; 480
- бетонни 600
Метални листови покрития:
- поцинкована стоманена ламарина
с дебелина 0,53 mm, на фалц или летви;
40
- поцинкована стоманена ламарина
с дебелина 0,63 mm, на двоен стоящ фалц;
55
- цинкова ламарина с дебелина 0,75 mm; 45
- медна ламарина с дебелина 0,6 mm, на двоен фалц; 60
- алуминиев лист с дебелина 0,6 mm; 20
- алуминиев лист с дебелина 0,7 mm; 25
- оловен лист с дебелина 2 mm, запоен; 24
Битумизиран картон:
- два пласта, заковани с пирони; 80
- три пласта, със залепена едрозърнеста посипка 250
Пластмасови вълнообразни плочи с дебелина 1,5 mm 20

Таблица 2.3. Материали и продукти за мостове

Материали и продукти Обемно тегло
(kN/куб. м)
Настилки за пътни мостове:
- асфалт и асфалтобетон; от 24,0 до 25,0
- асфалтов разтвор от 18,0 до 23,0
Обратни насипи:
- пясък (сух); от 15,0 до 16,0(1)
- баластра, речен чакъл; от 15,0 до 16,0(1)
- трошена шлака; от 13,5 до 14,5(1)
- трошен камък (уплътнен) от 20,0 до 21,5(1)
Настилки за железопътни мостове:
- бетон за защитен слой; 25,0
- обикновен баласт (напр. гранит, гнайс); 20,0
- базалтов баласт 26,0
Конструкции с баластно легло (за 1 m)(4): (kN/m)(2)(3)
- от две релси UIC 60 1,2
- от предварително напрегнати бетонни
траверси със скрепителни елементи за релсовия път;
4,8
- от дървени траверси със скрепителни
елементи за релсовия път
1,9
Конструкции без баластно легло (за 1 m): (kN/m)
- от две релси UIC 60 със скрепителни
елементи за релсовия път;
1,7
- от две релси UIC 60 със скрепителни
елементи за релсовия път, мостова греда и контрарелса
3,4

Забележки:

1. Дадените в други таблици стойности са както за складирани продукти.

2. Не са включени допуски за баластното легло.

3. Приетото разстояние между траверсите е 600 mm.

4. Стойностите за релсовия път са валидни и за участъците извън мостовете.


Таблица 2.4. Примерни нормативни стойности на тегла и ъгли на естествения откос на складирани продукти

Продукти Обемни тегла(1)
(kN/куб. м)
Ъгъл на
естествения
откос,
градуси
в свободно
насипно
или наливно
състояние(2)
в правилно
подредени
форми, опаковки
или купчини
Строителни продукти
Цимент 16,0 15,0 28
Чакъл сух и естествено влажен 18,0 - от 30 до 35
Чакъл керамзитов 3,5 до 5,5 - от 30 до 35
Баластра 18,0 - 35
Пясък (сух и естествено влажен) 18,0 - 30
Пясък (водонаситен) 20,0 - 20
Перлит - 2,5 -
Тухли натрошени (на парчета, на пясък) 15,0 - от 25 до 40
Доменна шлака:
- на буци; 17,0 - 40
- гранулирана; 12,0 - 30
- пемза 9,0 - 35
Трас (стрит) - 15,0 -
Магнезит стрит - 12,0 -
Bаровиков прах - 13,0 -
Bар:
- гасена; 14,0
- хидратна; 5,0 6,0 25
- негасена 13,0 11,0 35
Мазилка (суха) 10,0 15,0 25
Глина:
- суха, праховидна; 11,0 - 30
- въздушно-суха, тежка; 16,0 - 30
- мокра 20,0 - 20
Тротоарни плочи:
- гранитни; - 28,0 -
- базалтни - 30,0 -
Топлоизолационен газобетон - 5,0 -
Топлоизолационни перлитни
тухли и черупки
- 3,0 -
Вата:
- минерална; - 2,5 -
- стъклена; - 1,0 -
- шлакова - 3,0 -
Фибростъкло - 2,0 -
Пластмаси:
- полиетилен, полистирол (гранулирани); - 6,5 -
- поливинилхлорид на прах; - 6,0 -
- полиестерна смола - 12,0 -
Вермикулит:
- разслоен; 1,0 - -
- необработен 8,0 - -
Бентонит:
- рохкав; 8,0 - 4,0
- сбит 11,0 - -
Пепел 10,0 до 15,0 - 25
Стъкло (на листове) 25,0 - -
Гипс (млян) 15,0 - 25
Варовик на прах 13,0 - 25
Продукти на минната и химическата промишленост
Концентрат оловен 40,0 - 40
Концентрат меден 34,0 - 45
Магнетит 32,0 - 40
Хематит 26,0 - 40
Руда медна 24,0 - 40
Руда желязна 30,0 - 40
Лимонит, агломерат на желязна руда, манганова руда,
апатитов концентрат, руда оловна
20,0 - 40
Сулфат цинков и меден 18,0 - 45
Магнезиев прах 18,0 - 35
Боксит 15,0 - 35
Криолит 10,0 - 35
Креда трошена 14,0 - 40
Мергел 12,5 - 30
Калциев карбид, амониев флуорид 9,0 - 30
Селитра 12,0 - 40
Катран, битум 14,0 - -
Катран каменовъглен, смола генераторна 11,0 - -
Дизелово гориво, нафта от 8,0 до 10,0 - -
Суров нефт от 8,5 до 13,0 - -
Бензин от 7,0 до 8,0 - -
Bтечнен газ:
- пропан; 5,0 - -
- бутан 6,0 - -
Етер - 7,4 -
Солна киселина
(40% – по тегло) - 11,8 -
Метилов спирт - 7,8 -
Азотна киселина (91% – по тегло) - 14,7 -
Сярна киселина:
- (30% – по тегло); - 13,7 -
- (87% – по тегло) - 17,7 -
Терпентин - 8,3 -
Анилин - 9,8 -
Бензол - 8,8 -
Креозот - 10,8 -
Парафин - 8,3 -
Масла:
- тежки фракции; - 12,3 -
- смазочни - 8,8 -
Живак - 133,0 -
Червена оловна боя, миниум - 59,0 -
Горивни продукти:
Въглища:
- черни, антрацитни; от 10,0 до 12,0 - 35
- кафяви, лигнитни от 8,0 до 10,0 - от 25 до 35
Кокс:
- от черни въглища; от 4,5 до 6,5 - 40
- от кафяви въглища, нискотемпературни 10,0 - 40
Въглищен прах 7,0 - 25
Брикети:
- насипани; 8,0 - 30
- подредени - 13,0 -
Дървени въглища 4,0 - -
Дървесина с около 15 % влага:
- твърда; от 4,0 до 6,0 от 6,0 до 7,0 45
- мека 3,0 от 4,0 до 6,0 45
Подпалки 4,0 - 45
Насечени клони (кастреж) - 2,0 -
Торф:
- сух; от 3,0 до 6,0 от 5,0 до 9,0 40
- влажен 10,0 - -
Хранителни и селскостопански продукти:
Алкохол 8,0 - -
Вино:
- в резервоари; 10,0 - -
- в бъчви - 8,5 -
Бира:
- в резервоари; 10,5 - -
- във варели - 9,0 -
Напитки (бутилирани) 8,5
Мляко:
- в резервоари; 10,0 - -
- бутилирано - 8,5 -
Маргарин - 7,0 -
Масло животинско 8,0
Масло растително:
- във варели; - 7,5 -
- в пластмасови бутилки - 5,5 -
Рициново масло 9,5 - -
Глицерин 12,5 - -
Ленено масло, безир 9,0 - -
Зехтин 9,0 - -
Животински мазнини в кутии - 8,0 -
Яйца в поставки - 5,5 -
Яйчени и млечни сухи продукти в кутии - 4,5 -
Кашкавал, сирене
(в дървени кутии, в бъчви и без опаковка)
- 6,0 -
Кашкавал на пити, топени сирена - 7,0 -
Кафе на зърна 7,5 от 5,5 до 7,0 -
Бонбони, шоколад (в кутии) - 9,0 -
Мармалади, конфитюри, пюрета - 13,0 -
Мед пчелен 13,0 10,0
Захар:
- на пясък; 10,0 - -
- на пудра; - 8,0 -
- на бучки - 7,0 -
Сол:
- каменна; 22,0 - 45
- готварска 12,0 - 40
Брашно 6,0 5,0 25
Хмел от 1,2 до 2,0 - 25
Малц от 4,0 до 6,0 - 20
Ориз 5,00 8,0 -
Овес от 5,0 до 8,0 - 30
Ечемик от 7,0 до 9,0 6,5 до 7,5 30
Пшеница от 8,0 7,50 30
Царевица:
- на кочани; 4,5 - -
- на зърна 7,5 5,0 30
Бобови растения 8,5 8,0 35
Ръж 7,5 - 30
Конопено семе 5,0 7,5 -
Ленено семе - 7,0 -
Тревни семена 7,5 - 30
Маслодайна рапица 6,5 - 25
Грозде - 5,0 -
Ябълки 8,5 6,5 30
Череши 8,0 - -
Круши 6,0 - -
Малини (опаковани) - 2,0 -
Ягоди (опаковани) - 7,0 -
Домати 7,0 - -
Картофи от 7,0 до 7,5 от 5,0 до 7,0 35
Лук 7,0 5,5 35
Зеле 4,0 - -
Салати 5,0 - -
Кръмно цвекло 7,5 - 40
Моркови, ряпа 7,5 - 35
Захарно цвекло:
- нарязано и изсушено; 3,0 - 35
- на глави; 7,5 - -
- нарязано, мокро - 4,5 -
Орехи - 4,5 -
Тютюн - от 3,5 до 5,5 -
Фураж 10,0 3,5 до 4,5 -
Фуражни смеси 7,0 - 45
Сено (на бали) - от 1,0 до 3,0 -
Слама (на бали) - 1,5 -
Месо замразено - от 4,0 до 7,0 -
Риба - от 6,0 до 9,0 -
Други складирани продукти:
Алуминий, вкл. сплави 28,0 - -
Месинг 85,0 - -
Бронз 84,0 - -
Мед 89,0 - -
Чугун 72,0 - -
Стомана 78,5 - -
Никел 89,0 - -
Магнезий 18,5 - -
Калай валцуван - 74,0 -
Цинк 69,0 72,0 -
Олово 120,0 - -
Блажни бои и лакове (опаковани) - 11,0 -
Масло минерално смазочно - 6,5 -
Киселини (средно) 9,0 -
Химични торове:
- фосфатен; 16,0 - 28
- калиево-магнезиев (в торби); - 15,0 -
- калиев сулфат; 16,0 28
- азотен (в торби) - 20,0 -
Естествен (оборски) тор 12,0 -
Компост (комбинирани торове) 12,0 - 45
Вълна:
- насипана; 4,5 - -
- на бали, пресовани - 13,0 -
Памук:
- на бали, пресовани; - 13,0 -
- на бали, непресовани - 8,0 -
Коноп, на бали - 4,0 -
Кече, на бали - 5,0 -
Юта, на бали - 7,0 -
Нишковидна целулоза:
- на бали, пресовани; - 12,0 -
- на бали, непресовани - 7,5 -
Текстил, на рула - 11,0 -
Гума, каучук от 10,0 до 17,0 -
Подови покрития, на рула - 13,0 -
Кожа напластена - 11,0 -
Корк 1,0 2,0 -
Хартия:
- на рула; 15,0 -
- на пакети 11,0 -
Книги и документи, плътно наредени - 8,5 -
Лед, на блокове - 9,0 -
Стъклени опаковки, бутилки - 4,0 -
Керамични изделия от порцелан,
фаянс и глина, опаковани
- 12,0 -
Сапун - 10,0 -
Почви:
Органична глина:
- мека пластична; 14,0 - 15
- праховидна глина (наносна) 17,0 - -
Неорганични кохезионни почви:
- меки пластични; от 18,0 до 20,0 - от 10 до 24
- твърди пластични; от 19,0 до 20,5 - от 12 до 26
- полутвърди от 20,0 до 21,0 - от 17 до 27
Пясък във влажно състояние:
- рохкав; от 15,0 до 18,0 - 30
- със средна плътност; от 18,0 до 19,0 - 30
- плътен от 19,0 до 22,0 - 35
Пясък във водонаситено състояние:
- рохкав; от 19,0 до 20,0 - 30
- със средна плътност; от 20,0 до 22,0 - 30
- плътен от 21,0 до 22,0 - 35
Пясък при състояние на воден подем:
- рохкав; от 9,0 до 10,0 - 30
- със средна плътност; от 10,0 до 12,0 - 30
- плътен от 11,0 до 12,0 - 35
Чакъл във влажно състояние:
- рохкав; от 15,0 до 17,0 - 32
- със средна плътност; от 16,0 до 18,0 - 35
- плътен 19,00 - 37
Чакъл във водонаситено състояние:
- рохкав; 19,0 - 32
- със средна плътност; 20,0 - 35
- плътен 21,0 - 37
Чакъл при състояние на воден подем:
- рохкав; 9,0 - -
- със средна плътност; 10,0 - -
- плътен 11,0 - -

Забележки:

1. B колона 2 са дадени обемните тегла на свободно (безпорядъчно) насипани или натрупани в големи количества продукти, както и на течности, налети в резервоари или цистерни.

2. В обемните тегла на натрупаните в правилно оформени купчини или на подредените продукти, посочени в колона 3, е включено и теглото на опаковката.

3. Стойностите, дадени за обемните тегла и ъглите на естествения откос на строителните почви, които се различават от земно-механичните стойности, се използват само ако почвите наподобяват складирани продукти.