Носимоспособност на елементите на устойчивост (измятане) при огъване

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Носимоспособност на елементите на устойчивост (измятане) при огъване

Елементи с постоянно напречно сечение подложени на огъване се оразмеряват по формулата:


     (6.54) от БДС EN 1993-1-1, където:


Изчислителната носимоспособност на странично неукрепена греда се определя по формулата:
     (6.55) от БДС EN 1993-1-1, където:
- съответния съпротивителен момент:
  • - за напречни сечения 1 или 2;
  • - за напречни сечения 3;
  • - за напречни сечения 4;
- коефициент на измятане, където:


Коефициентът зависи от условията на подпиране срещу завъртане на опорните сечения около вертикална ос и се избира между 0.5, 0.7 и 1.0 съответно при двустранно, едностранно запъване или ставно подпиране. Коефициентът отчита възможноста за депланация в краищата и е приет 1.0 консервативно.

е разстоянието по височина между приложната точка на натоварването и центъра на срязване. Приложната точка на натоварването може да се избира между: долен пояс (благоприятно), горен пояс (неблагоприятно) и неутрално .