Носимоспособност на елементите на устойчивост при центричен натиск (изкълчване)

От eurocode.bg
Версия от 18:42, 16 февруари 2020 на Proektsoft (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Носимоспособност на елементите на устойчивост (изкълчване) при центричен натиск

Центрично натиснатите елементи с постоянно напречно сечение се оразмеряват по формулата:

     (6.46) от БДС EN 1993-1-1, където:
Носимоспособността на елемента на центричен натиск:
     ,за елементи с напречни сечения клас 1, 2 или 3       (6.47) от БДС EN 1993-1-1
     ,за елементи с напречни сечения клас 4       (6.48) от БДС EN 1993-1-1
Редукционният коефициент за съответната форма на изкълчване е:
     (6.49) от БДС EN 1993-1-1
- при равнинна форма на изкълчване, стойността на условната стройност може да се намери по формулите:
- за напречни сечения от клас 1, 2 или 3      (6.50) от БДС EN 1993-1-1
- за напречни сечения от клас 4      (6.51) от БДС EN 1993-1-1
- изкълчвателната дължина в разглежданата равнина;
- инерционния радиус спрямо съответната ос, определен с характеристиките на брутното напречно сечение;
;
, ( е в N/mm2)
- критичната нормална сила в еластичен стадий за съответната форма на изкълчване, получена чрез характеристиките на брутното напречно сечение;
- коефициент за несъвършенствата, определя се по таблица 6.1:
Крива на изкълчване a0 a b c d
Коефициент за несъвършенства 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76
Съответната крива на изкълчване следва да се определи от таблица 6,2:
Buckling curves.png


Коефициентът на изкълчване може да бъде отчетен графично:
Фигура 6.4 - Криви на изкълчване
Buckling curves grafics.png