Начална страница

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

За сайта

Здравейте,

Добре дошли в първия интернет справочник на български език за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции". Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но без да се смесват (Чл. 8). Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.

В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод на всички етапи от проектирането - от определяне на натоварването, статико-динамически анализ и оразмеряване на конструкцията, до конструирането и изчертаването на детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари. Справочникът е изграден на базата на Mediawiki, софтуерът, който стои в основата на Wikipedia.

Списък на европейските стандарти от системата Еврокод

  1. БДС EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции".
  2. БДС EN 1991 Еврокод 1 "Въздействия върху конструкциите".
  3. БДС EN 1992 Еврокод 2 "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
  4. БДС EN 1993 Еврокод 3 "Проектиране на стоманени конструкции".
  5. БДС EN 1994 Еврокод 4 "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции".
  6. БДС EN 1995 Еврокод 5 "Проектиране на дървени конструкции".
  7. БДС EN 1996 Еврокод 6 "Проектиране на зидани конструкции".
  8. БДС EN 1997 Еврокод 7 "Геотехническо проектиране".
  9. БДС EN 1998 Еврокод 8 "Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия".
  10. БДС EN 1999 Еврокод 9 "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".

Национални приложения

Справочник по теми

Литература

Полезни връзки

Европейски комитет по стандартизация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Български институт за стандартизация
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране