Разлика между версии на „Начална страница“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 24: Ред 24:
 
== Справочник по теми ==
 
== Справочник по теми ==
 
*[[Натоварвания]]
 
*[[Натоварвания]]
**[[Постоянни]]
+
**[[Постоянни натоварвания|Постоянни]]
**[[Полезни]]
+
**[[Експлоатационни натоварвания|Експлоатационни]]
**[[Сняг]]
+
**[[Натоварвания от сняг|Сняг]]
**[[Вятър]]
+
**[[Натоварвания от вятър|Вятър]]
 
**[[Температурно-климатични въздействия]]
 
**[[Температурно-климатични въздействия]]
**[[Сеизмично въздействия]]
+
**[[Сеизмични въздействия]]
 
*[[Комбининации]]
 
*[[Комбининации]]
 
*[[Проектиране на стоманобетонни конструкции]]
 
*[[Проектиране на стоманобетонни конструкции]]
**[[Материали зя стоманобетонни конструкции|Материали]]
+
**[[Материали за стоманобетонни конструкции|Материали]]
**[[Статико-динамически анализ]]
+
**[[Статико-динамически анализ на стоманобетонни конструкции|Статико-динамически анализ]]
**[[Оразмеряване]]
+
**[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции|Оразмеряване]]
***[[Огъващи моменти и осова сила]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за огъващи моменти и осова сила|Огъващи моменти и осова сила]]
***[[Напречна сила]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила|Напречна сила]]
***[[Усукващ момент]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за усукващ момент|Усукващ момент]]
***[[Плочи]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни плочи|Плочи]]
***[[Греди]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни греди|Греди]]
***[[Колони]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни колони|Колони]]
***[[Шайби]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни шайби|Шайби]]
***[[Фундаменти]]
+
***[[Оразмеряване на стоманобетонни фундаменти|Фундаменти]]
**[[Конструиране]]
+
**[[Конструктивни изисквания за стоманобетонни конструкции|Конструктивни изисквания]]
 
***[[Бетонно покритие]]
 
***[[Бетонно покритие]]
 
***[[Минимална армировка]]
 
***[[Минимална армировка]]
Ред 49: Ред 49:
 
***[[Закотвяне и снаждане]]
 
***[[Закотвяне и снаждане]]
 
***[[Осигуряване за провисване и образуване на пукнатини]]
 
***[[Осигуряване за провисване и образуване на пукнатини]]
**[[Конструктивни изисквания за конструкции в сеизмични райони]]
+
**[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони]]
***[[Греди]]
+
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони|Греди]]
***[[Колони]]
+
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. колони в сеизмични райони|Колони]]
***[[Шайби]]
+
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. шайби в сеизмични райони|Шайби]]
***[[Фундаменти]]
+
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. фундаменти в сеизмични райони|Фундаменти]]
 
*[[Проектиране на стоманени конструкции]]
 
*[[Проектиране на стоманени конструкции]]
**[[Материали]]
+
**[[Материали за стоманени конструкции|Материали]]
**[[Статико-динамически анализ]]
+
**[[Статико-динамически анализ на стоманени конструкции|Статико-динамически анализ]]
**[[Оразмеряване]]
+
**[[Оразмеряване на стоманени конструкции|Оразмеряване]]
***[[Класификация на сеченията]]
+
***[[Класификация на сеченията на стоманените конструкции|Класификация на сеченията]]
***[[Оразмеряване на сеченията]]
+
***[[Оразмеряване на сеченията на стоманените конструкции|Оразмеряване на сеченията]]
****[[В пластичен стадий - клас 1 и 2]]
+
****[[Оразмеряване на стоманени сечения в пластичен стадий|В пластичен стадий - клас 1 и 2]]
****[[В еластичен стадий - клас 3]]
+
****[[Оразмеряване на стоманени сечения в еластичен стадий|В еластичен стадий - клас 3]]
***[[Оразмеряване на елементите]]
+
***[[Оразмеряване на стоманени елементи]]
***[[Оразмеряване на съединенията]]
+
***[[Оразмеряване на съединенията в стоманените конструкции|Оразмеряване на съединенията]]
 
****[[Болтови съединения]]
 
****[[Болтови съединения]]
 
****[[Заваръчни съединения]]
 
****[[Заваръчни съединения]]
***[[Оразмеряване на възлите]]
+
***[[Оразмеряване на възлите в стоманените конструкции|Оразмеряване на възлите]]
**[[Конструиране]]
+
**[[Конструктивни изисквания за стоманени конструкции|Конструктивни изисквания]]
  
 
'''[[Литература]]'''
 
'''[[Литература]]'''

Версия от 13:51, 2 януари 2013

За сайта

Здравейте,

Добре дошли в първия интернет справочник на български език за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции". Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но без да се смесват. Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.

В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод на всички етапи от проектирането - от определяне на натоварването, статико-динамически анализ и оразмеряване на конструкцията, до конструирането и изчертаването на детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари. Справочникът е изграден на базата на Mediawiki, софтуерът, който стои в основата на Wikipedia.

Списък на европейските стандарти от системата Еврокод

  1. БДС EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции".
  2. БДС EN 1991 Еврокод 1 "Въздействия върху конструкциите".
  3. БДС EN 1992 Еврокод 2 "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
  4. БДС EN 1993 Еврокод 3 "Проектиране на стоманени конструкции".
  5. БДС EN 1994 Еврокод 4 "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции".
  6. БДС EN 1995 Еврокод 5 "Проектиране на дървени конструкции".
  7. БДС EN 1996 Еврокод 6 "Проектиране на зидани конструкции".
  8. БДС EN 1997 Еврокод 7 "Геотехническо проектиране".
  9. БДС EN 1998 Еврокод 8 "Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия".
  10. БДС EN 1999 Еврокод 9 "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".

Национални приложения

Справочник по теми

Литература

Полезни връзки

Европейски комитет по стандартизация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Български институт за стандартизация
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране