Разлика между версии на „Начална страница“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 37: Ред 37:
 
**[[Статико-динамически анализ на стоманобетонни конструкции|Статико-динамически анализ]]
 
**[[Статико-динамически анализ на стоманобетонни конструкции|Статико-динамически анализ]]
 
**[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции|Оразмеряване]]
 
**[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции|Оразмеряване]]
***[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за огъващи моменти и осова сила|Огъващи моменти и осова сила]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за напречна сила|Напречна сила]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции за усукващ момент|Усукващ момент]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни плочи|Плочи]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни греди|Греди]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни колони|Колони]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни шайби|Шайби]]
 
***[[Оразмеряване на стоманобетонни фундаменти|Фундаменти]]
 
 
**[[Конструктивни изисквания за стоманобетонни конструкции|Конструктивни изисквания]]
 
**[[Конструктивни изисквания за стоманобетонни конструкции|Конструктивни изисквания]]
***[[Клас на бетона]]
 
***[[Бетонно покритие]]
 
***[[Минимално разстояние между прътите]]
 
***[[Минимална и максимална армировка]]
 
***[[Закотвяне и снаждане]]
 
***[[Огъване на армировката]]
 
***[[Осигуряване за провисване и образуване на пукнатини]]
 
 
**[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони]]
 
**[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони]]
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони|Греди]]
 
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. колони в сеизмични райони|Колони]]
 
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. шайби в сеизмични райони|Шайби]]
 
***[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. фундаменти в сеизмични райони|Фундаменти]]
 
 
*[[Проектиране на стоманени конструкции]]
 
*[[Проектиране на стоманени конструкции]]
 
**[[Материали за стоманени конструкции|Материали]]
 
**[[Материали за стоманени конструкции|Материали]]
 
**[[Статико-динамически анализ на стоманени конструкции|Статико-динамически анализ]]
 
**[[Статико-динамически анализ на стоманени конструкции|Статико-динамически анализ]]
 
**[[Оразмеряване на стоманени конструкции|Оразмеряване]]
 
**[[Оразмеряване на стоманени конструкции|Оразмеряване]]
***[[Класификация на сеченията на стоманените конструкции|Класификация на сеченията]]
 
***[[Оразмеряване на сеченията на стоманените конструкции|Оразмеряване на сеченията]]
 
****[[Оразмеряване на стоманени сечения в пластичен стадий|В пластичен стадий - клас 1 и 2]]
 
****[[Оразмеряване на стоманени сечения в еластичен стадий|В еластичен стадий - клас 3]]
 
***[[Оразмеряване на стоманени елементи]]
 
***[[Оразмеряване на съединенията в стоманените конструкции|Оразмеряване на съединенията]]
 
****[[Болтови съединения]]
 
****[[Заваръчни съединения]]
 
***[[Оразмеряване на възлите в стоманените конструкции|Оразмеряване на възлите]]
 
 
**[[Конструктивни изисквания за стоманени конструкции|Конструктивни изисквания]]
 
**[[Конструктивни изисквания за стоманени конструкции|Конструктивни изисквания]]
  

Версия от 11:36, 29 януари 2013

За сайта

Здравейте,

Добре дошли в първия интернет справочник на български език за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции". Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но без да се смесват (Чл. 8). Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.

В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод за проектиране на сгради - от определянето на натоварването, статико-динамическия анализ и оразмеряването, до конструирането и изчертаването на армировката и и детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари. Не са разгледани някои по-специфични въпроси, касаещи армиране със заварени мрежи, предварително напрягане и др. Отчетени са изискванията на националните приложения за България.

Справочникът е изграден на базата на Mediawiki, софтуерът, който стои в основата на Wikipedia.

Списък на европейските стандарти от системата Еврокод

  1. БДС EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции".
  2. БДС EN 1991 Еврокод 1 "Въздействия върху конструкциите".
  3. БДС EN 1992 Еврокод 2 "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
  4. БДС EN 1993 Еврокод 3 "Проектиране на стоманени конструкции".
  5. БДС EN 1994 Еврокод 4 "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции".
  6. БДС EN 1995 Еврокод 5 "Проектиране на дървени конструкции".
  7. БДС EN 1996 Еврокод 6 "Проектиране на зидани конструкции".
  8. БДС EN 1997 Еврокод 7 "Геотехническо проектиране".
  9. БДС EN 1998 Еврокод 8 "Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия".
  10. БДС EN 1999 Еврокод 9 "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".

Национални приложения

Справочник по теми

Литература

Полезни връзки

Европейски комитет по стандартизация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Български институт за стандартизация
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране