Национални приложения

От eurocode.bg
Версия от 16:19, 1 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: Може да изтеглите всички готови национални приложения от [http://www.bds-bg.org/pages/?text_id=174|Сайта на Бъл...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Може да изтеглите всички готови национални приложения от на Българския Институт по Стандартизация или като използвате линковете по-долу: EN 1990:2002/NAЕврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции EN 1990/A1:2005/NAЕврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции EN 1991-1-1:2002/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради EN 1991-1-2:2002/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар EN 1991-1-3:2003/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг EN 1991-1-4:2005/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър EN 1991-1-5:2003/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия EN 1991-1-6:2005/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение EN 1991-1-7:2006/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия EN 1991-2:2003/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове EN 1991-3:2006/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини EN 1991-4:2006/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари EN 1992-1-1:2004/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради EN 1992-1-2:2004/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар EN 1992-2:2005/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове EN 1992-3:2006/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали EN 1993-1-1:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради EN 1993-1-2:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар EN 1993-1-3:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студено-формовани тънкостенни и равнинни елементи EN 1993-1-4:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани EN 1993-1-5:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни елементи EN 1993-1-6:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции EN 1993-1-7:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им EN 1993-1-8:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли EN 1993-1-9:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора EN 1993-1-10:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината EN 1993-1-11:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи EN 1993-1-12:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700 EN 1993-2:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове EN 1993-4-1:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози EN 1993-4-2:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари EN 1993-4-3:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи EN 1993-5:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти EN 1993-6:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции EN 1994-1-1:2004/NAЕврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради EN 1994-1-2:2005/NAЕврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар EN 1994-2:2005/NAЕврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни правила и правила за мостове EN 1995-1-1:2004/NAЕврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради EN 1995-1-2:2004/NAЕврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар EN 1995-2:2004/NAЕврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове EN 1996-1-1:2005/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила. Основни правила и правила за сгради EN 1996-1-2:2005/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар EN 1996-2:2006/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии EN 1996-3:2006/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции EN 1997-1:2004/NAЕврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила EN 1998-1:2004/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради EN 1998-2:2005/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове EN 1998-3:2004/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и укрепване на сгради EN 1998-4:2006/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи EN 1998-5:2004/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и геотехнически аспекти EN 1998-6:2005/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини EN 1999-1-1:2007/NAЕврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила