Разлика между версии на „Национални приложения“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: Може да изтеглите всички готови национални приложения от [http://www.bds-bg.org/pages/?text_id=174|Сайта на Бъл...)
 
Ред 1: Ред 1:
Може да изтеглите всички готови национални приложения от [http://www.bds-bg.org/pages/?text_id=174|Сайта на Българския Институт по Стандартизация] или като използвате линковете по-долу:
+
Може да изтеглите всички готови национални приложения от **[http://www.bds-bg.org/pages/?text_id=174|Сайта на Българския Институт по Стандартизация] или като използвате линковете по-долу:
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1990-NA.pdf|БДС EN 1990:2002/NAЕврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции]   
+
*Еврокод 0
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1990-A1-NA.pdf|БДС EN 1990/A1:2005/NAЕврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1990-NA.pdf БДС EN 1990:2002/NA Еврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-1-NA.pdf|БДС EN 1991-1-1:2002/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1990-A1-NA.pdf БДС EN 1990/A1:2005/NA Еврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-2-NA.pdf|БДС EN 1991-1-2:2002/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар]   
+
*Еврокод 1
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-3-NA.pdf|БДС EN 1991-1-3:2003/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-1-NA.pdf БДС EN 1991-1-1:2002/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-4-NA.pdf|БДС EN 1991-1-4:2005/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-2-NA.pdf БДС EN 1991-1-2:2002/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-5-NA.pdf|БДС EN 1991-1-5:2003/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-3-NA.pdf БДС EN 1991-1-3:2003/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-6-NA.pdf|БДС EN 1991-1-6:2005/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-4-NA.pdf БДС EN 1991-1-4:2005/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-7-NA.pdf|БДС EN 1991-1-7:2006/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-5-NA.pdf БДС EN 1991-1-5:2003/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-2-NA.pdf|БДС EN 1991-2:2003/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-6-NA.pdf БДС EN 1991-1-6:2005/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-3-NA.pdf|БДС EN 1991-3:2006/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-1-7-NA.pdf БДС EN 1991-1-7:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-4-NA.pdf|БДС EN 1991-4:2006/NAЕврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-2-NA.pdf БДС EN 1991-2:2003/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-1-1-NA.pdf|БДС EN 1992-1-1:2004/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-3-NA.pdf БДС EN 1991-3:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-1-2-NA.pdf|БДС EN 1992-1-2:2004/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1991-4-NA.pdf БДС EN 1991-4:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-2-NA.pdf|БДС EN 1992-2:2005/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове]   
+
*Еврокод 2
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-3-NA.pdf|БДС EN 1992-3:2006/NAЕврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-1-1-NA.pdf БДС EN 1992-1-1:2004/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-1-NA.pdf|БДС EN 1993-1-1:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-1-2-NA.pdf БДС EN 1992-1-2:2004/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-2-NA.pdf|БДС EN 1993-1-2:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-2-NA.pdf БДС EN 1992-2:2005/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-3-NA.pdf|БДС EN 1993-1-3:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студено-формовани тънкостенни и равнинни елементи]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1992-3-NA.pdf БДС EN 1992-3:2006/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-4-NA.pdf|БДС EN 1993-1-4:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани]   
+
*Еврокод 3
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-5-NA.pdf|БДС EN 1993-1-5:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни елементи]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-1-NA.pdf БДС EN 1993-1-1:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-6-NA.pdf|БДС EN 1993-1-6:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-2-NA.pdf БДС EN 1993-1-2:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-7-NA.pdf|БДС EN 1993-1-7:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-3-NA.pdf БДС EN 1993-1-3:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студено-формовани тънкостенни и равнинни елементи]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-8-NA.pdf|БДС EN 1993-1-8:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-4-NA.pdf БДС EN 1993-1-4:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-9-NA.pdf|БДС EN 1993-1-9:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-5-NA.pdf БДС EN 1993-1-5:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни елементи]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-10-NA.pdf|БДС EN 1993-1-10:2005/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-6-NA.pdf БДС EN 1993-1-6:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-11-NA.pdf|БДС EN 1993-1-11:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-7-NA.pdf БДС EN 1993-1-7:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-12-NA.pdf|БДС EN 1993-1-12:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-8-NA.pdf БДС EN 1993-1-8:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-2-NA.pdf|БДС EN 1993-2:2006/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-9-NA.pdf БДС EN 1993-1-9:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-4-1-NA.pdf|БДС EN 1993-4-1:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-10-NA.pdf БДС EN 1993-1-10:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-4-2-NA.pdf|БДС EN 1993-4-2:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-11-NA.pdf БДС EN 1993-1-11:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-4-3-NA.pdf|БДС EN 1993-4-3:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-1-12-NA.pdf БДС EN 1993-1-12:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-5-NA.pdf|БДС EN 1993-5:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-2-NA.pdf БДС EN 1993-2:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-6-NA.pdf|БДС EN 1993-6:2007/NAЕврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-4-1-NA.pdf БДС EN 1993-4-1:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1994-1-1-NA.pdf|БДС EN 1994-1-1:2004/NAЕврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-4-2-NA.pdf БДС EN 1993-4-2:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1994-1-2-NA.pdf|БДС EN 1994-1-2:2005/NAЕврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-4-3-NA.pdf БДС EN 1993-4-3:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1994-2-NA.pdf|БДС EN 1994-2:2005/NAЕврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни правила и правила за мостове]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-5-NA.pdf БДС EN 1993-5:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1995-1-1-NA.pdf|БДС EN 1995-1-1:2004/NAЕврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1993-6-NA.pdf БДС EN 1993-6:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1995-1-2-NA.pdf|БДС EN 1995-1-2:2004/NAЕврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
+
*Еврокод 4
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1995-2-NA.pdf|БДС EN 1995-2:2004/NAЕврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1994-1-1-NA.pdf БДС EN 1994-1-1:2004/NA Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-1-1-NA.pdf|БДС EN 1996-1-1:2005/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила. Основни правила и правила за сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1994-1-2-NA.pdf БДС EN 1994-1-2:2005/NA Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-1-2-NA.pdf|БДС EN 1996-1-2:2005/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1994-2-NA.pdf БДС EN 1994-2:2005/NA Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни правила и правила за мостове]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-2-NA.pdf|БДС EN 1996-2:2006/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии]   
+
*Еврокод 5
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-3-NA.pdf|БДС EN 1996-3:2006/NAЕврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1995-1-1-NA.pdf БДС EN 1995-1-1:2004/NA Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1997-1-NA.pdf|БДС EN 1997-1:2004/NAЕврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1995-1-2-NA.pdf БДС EN 1995-1-2:2004/NA Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-1_NA.pdf|БДС EN 1998-1:2004/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1995-2-NA.pdf БДС EN 1995-2:2004/NA Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-2-NA.pdf|БДС EN 1998-2:2005/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове]   
+
*Еврокод 6
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1998-3-NA.pdf|БДС EN 1998-3:2004/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и укрепване на сгради]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-1-1-NA.pdf БДС EN 1996-1-1:2005/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила. Основни правила и правила за сгради]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-4_NA.pdf|БДС EN 1998-4:2006/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-1-2-NA.pdf БДС EN 1996-1-2:2005/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-5_NA.pdf|БДС EN 1998-5:2004/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и геотехнически аспекти]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-2-NA.pdf БДС EN 1996-2:2006/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-6-NA.pdf|БДС EN 1998-6:2005/NAЕврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини]   
+
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1996-3-NA.pdf БДС EN 1996-3:2006/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции]   
[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1999-1-1-NA.pdf|БДС EN 1999-1-1:2007/NAЕврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила]
+
*Еврокод 7
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1997-1-NA.pdf БДС EN 1997-1:2004/NA Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила]   
 +
*Еврокод 8
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-1_NA.pdf БДС EN 1998-1:2004/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради]   
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-2-NA.pdf БДС EN 1998-2:2005/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове]   
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1998-3-NA.pdf БДС EN 1998-3:2004/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и укрепване на сгради]   
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-4_NA.pdf БДС EN 1998-4:2006/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи]   
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-5_NA.pdf БДС EN 1998-5:2004/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и геотехнически аспекти]   
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/BDS_EN_1998-6-NA.pdf БДС EN 1998-6:2005/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини]   
 +
*Еврокод 9
 +
**[http://www.bds-bg.org/images/upload/Nacionalni_prilojenia/prBDS_EN_1999-1-1-NA.pdf БДС EN 1999-1-1:2007/NA Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила]

Версия от 16:48, 1 януари 2013

Може да изтеглите всички готови национални приложения от **на Българския Институт по Стандартизация или като използвате линковете по-долу: