Минимално разстояние между прътите

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 8.2. и NA.2.70, разстояние между прътите трябва да бъде не по-малко от:

  • максималния диаметър на прътите - Ø,max;
  • максималния размер на добавъчния материал dg + 5 mm;
  • 20 mm.

Ако няма конкретни данни, може да се приеме dg = 20 mm.