Минимална и максимална армировка

От eurocode.bg
Версия от 21:24, 28 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: ==Греди== Минимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 9.2.1.1 (1) и NA.2.74: :''A...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Греди

Минимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 9.2.1.1 (1) и NA.2.74:

As,min = 0.26fctm fyk bt d, но не по-малка от 0.0013bt d, където:
fctm е средната якост на осов опън на бетона;
fyk е характеристичната граница на провлачване на армировката;
bt е широчината на стеблото на гредата;
d е полезната височина на сечението.

Максимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно т. 9.2.1.1 (3) и NA.2.75:

As,max = 0.04Ac, където:
Ac e площта на бетонното сечение

Минимален коефициент на армиране за напречна армировка съгласно т. 9.2.2 (5) и NA.2.79:

ρ w = Asw /(s bw sinα) < ρ w,min = (0.10√fck)/fyk, където:
Asw e площта на напречната армировка в едно сечение;
s е разстоянието между стремената в надлъжно направление;
bw е широчината на стеблото на гредата;
α е ъгъла на наклона на стремената спрямо оста на гредата;
fck е характеристичната цилиндрична якост на бетона;
fyk е характеристичната граница на провлачване на армировката.

Максимално разстояние между стремената по дължина на гредата съгласно т. 9.2.2 (6) NA.2.80:

sl,max = 0,75d(1 + cotα)

Максимално разстояние между вертикалните клонове на стремената напречно на гредата съгласно т. 9.2.2 (8) NA.2.82:

st,max = 0,75d ≤ 600 mm

Плочи

Колони

Стени