Разлика между версии на „Минимална и максимална армировка“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
 
Ред 70: Ред 70:
 
|style="border-left:solid 1px; padding-left:6px;"|''b''<sub>c</sub><br />20Ø<sub>L,min</sub><br />400 mm
 
|style="border-left:solid 1px; padding-left:6px;"|''b''<sub>c</sub><br />20Ø<sub>L,min</sub><br />400 mm
 
|}
 
|}
:Разстоянието между стремената в зона с дължина ''h''<sub>c</sub> гредата или в зоната на застъпване на прътите трябва да е не по-голямо от 0.6''s''<sub>d,tmax</sub>
+
:Разстоянието между стремената в зона с дължина ''h''<sub>c</sub> под гредата и в зоната на застъпване на прътите трябва да е не по-голямо от 0.6''s''<sub>d,tmax</sub>
 
::''h''<sub>c</sub> - по-големия размер на колоната;
 
::''h''<sub>c</sub> - по-големия размер на колоната;
 
::''b''<sub>c</sub> - по-малкия размер на колоната;
 
::''b''<sub>c</sub> - по-малкия размер на колоната;
Ред 76: Ред 76:
  
 
==Стени==
 
==Стени==
 +
 +
Минимална площ на вертикалната армировка съгласно т. 9.6.2 (1) и NA.2.88:
 +
 +
:''A''<sub>sv,min</sub> = 0.002''A''<sub>c</sub>
 +
 +
Максимална площ на вертикалната армировка съгласно т. 9.6.2 (1) и NA.2.88:
 +
 +
:''A''<sub>sv,max</sub> = 0.04''A''<sub>c</sub>
 +
 +
Максимално разстояние между вертикалните пръти съгласно т. 9.6.2 (3):
 +
:3''b''<sub>w</sub> или 400 mm
 +
 +
Минимална площ на хоризонталната армировка съгласно т. 9.6.3 (1) и NA.2.89:
 +
:{|
 +
|''A''<sub>sh,min</sub> = max
 +
|style="border-left:solid 1px; padding-left:6px;"|0.25''A''<sub>sv</sub><br />0.001''A''<sub>c</sub>
 +
|}
 +
 +
Максимално разстояние между хоризонтални пръти съгласно т. 9.6.3 (2):
 +
:400 mm
 +
 +
 +
''Забележка:''
 +
{|class="wikitable"
 +
|style="padding:6px;"|За сеизмични елементи трябва да се вземат в предвид и изискванията на Еврокод 8, виж<br/>
 +
[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони]]
 +
|}

Текуща версия към 11:27, 29 януари 2013

Греди

Минимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 9.2.1.1 (1) и NA.2.74:

As,min = 0.26fctm fyk bt d, но не по-малка от 0.0013bt d, където:
fctm е средната якост на осов опън на бетона;
fyk е характеристичната граница на провлачване на армировката;
bt е широчината на стеблото на гредата;
d е полезната височина на сечението.

Максимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно т. 9.2.1.1 (3) и NA.2.75:

As,max = 0.04Ac, където:
Ac e площта на бетонното сечение

Минимален коефициент на армиране за напречна армировка съгласно т. 9.2.2 (5) и NA.2.79:

ρ w = Asw /(s bw sinα) < ρ w,min = (0.10√fck)/fyk, където:
Asw e площта на напречната армировка в едно сечение;
s е разстоянието между стремената в надлъжно направление;
bw е широчината на стеблото на гредата;
α е ъгъла на наклона на стремената спрямо оста на гредата;
fck е характеристичната цилиндрична якост на бетона;
fyk е характеристичната граница на провлачване на армировката.

Максимално разстояние между стремената по дължина на гредата съгласно т. 9.2.2 (6) NA.2.80:

sl,max = 0,75d(1 + cotα)

Максимално разстояние между вертикалните клонове на стремената напречно на гредата съгласно т. 9.2.2 (8) NA.2.82:

st,max = 0,75d ≤ 600 mm

Плочи

За минимална и максимална армировка се използват препоръките на т. 9.2.1.1 (1) и (3), виж "Греди" по-горе. При еднопосочно армирани полета, площта на разпределителната армировка трябва да е не по-малко от 20% от главната армировка.

Максимално разстояние между прътите в плочи съгласно т. 9.3.1.1 (3) и NA.2.83:

  • за главната армировка - a ≤ 3h и 400 mm;
  • за разпределителната армировка - a ≤ 3.5h и 450 mm;

В зони с концентрирани товари или максимални стойности на огъващите моменти:

  • за главната армировка - a ≤ 2h и 250 mm;
  • за разпределителната армировка - a ≤ 3h и 400 mm;

Колони

Минимален диаметър на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (1) и NA.2.84:

Ømin = 12 mm

Минимална площ на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (2) и NA.2.85:

As,min = max{0.10NEd/fyd; 0.002Ac}
NEd e изчислителната стойност на осовата сила в колоната;
fyd е изчислителната стойност на границата на провлачване на армировката.

Максимална площ на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (3) и NA.2.86:

As,max = 0.04Ac

В зоната на снаждане чрез застъпване, максималната армировка може да достигне до 0.08Ac, където Ac е площта на бетонното сечение.

Минимален диаметър на стремената съгласно т. 8.5.3 (1):

6 mm или ØL,max/4

Максимално разстояние между стремената съгласно т. 8.5.3 (3) и NA.2.87:

sd,tmax = min bc
20ØL,min
400 mm
Разстоянието между стремената в зона с дължина hc под гредата и в зоната на застъпване на прътите трябва да е не по-голямо от 0.6sd,tmax
hc - по-големия размер на колоната;
bc - по-малкия размер на колоната;
ØL - диаметър на надлъжната армировка;

Стени

Минимална площ на вертикалната армировка съгласно т. 9.6.2 (1) и NA.2.88:

Asv,min = 0.002Ac

Максимална площ на вертикалната армировка съгласно т. 9.6.2 (1) и NA.2.88:

Asv,max = 0.04Ac

Максимално разстояние между вертикалните пръти съгласно т. 9.6.2 (3):

3bw или 400 mm

Минимална площ на хоризонталната армировка съгласно т. 9.6.3 (1) и NA.2.89:

Ash,min = max 0.25Asv
0.001Ac

Максимално разстояние между хоризонтални пръти съгласно т. 9.6.3 (2):

400 mm


Забележка:

За сеизмични елементи трябва да се вземат в предвид и изискванията на Еврокод 8, виж

Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони