Разлика между версии на „Минимална и максимална армировка“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: ==Греди== Минимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 9.2.1.1 (1) и NA.2.74: :''A...)
 
Ред 34: Ред 34:
  
 
==Плочи==
 
==Плочи==
 +
 +
За минимална и максимална армировка се използват препоръките на т. 9.2.1.1 (1) и (3), виж "Греди" по-горе. При еднопосочно армирани полета, площта на разпределителната армировка трябва да е не по-малко от 20% от главната армировка.
 +
 +
Максимално разстояние между прътите в плочи съгласно т. 9.3.1.1 (3) и NA.2.83:
 +
:* за главната армировка - ''a'' ≤ 3''h'' и 400 mm;
 +
:* за разпределителната армировка - ''a'' ≤ 3.5''h'' и 450 mm;
 +
В зони с концентрирани товари или максимални стойности на огъващите моменти:
 +
:* за главната армировка - ''a'' ≤ 2''h'' и 250 mm;
 +
:* за разпределителната армировка - a ≤ 3''h'' и 400 mm;
 +
 
==Колони==
 
==Колони==
 +
 +
Минимален диаметър на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (1) и NA.2.84:
 +
 +
:Ø<sub>min</sub> = 12 mm
 +
 +
Минимална площ на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (2) и NA.2.85:
 +
 +
:''A''<sub>s,min</sub> = max{0.10''N''<sub>Ed</sub>/''f''<sub>yd</sub>; 0.002''A''<sub>c</sub>}
 +
::''N''<sub>Ed</sub> e изчислителната стойност на осовата сила в колоната;
 +
::''f''<sub>yd</sub> е изчислителната стойност на границата на провлачване на армировката.
 +
 +
Максимална площ на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (3) и NA.2.86:
 +
 +
:''A''<sub>s,max</sub> = 0.04''A''<sub>c</sub>
 +
 +
В зоната на снаждане чрез застъпване, максималната армировка може да достигне до 0.08''A''<sub>c</sub>, където ''A''<sub>c</sub> е площта на бетонното сечение.
 +
 +
Минимален диаметър на стремената съгласно т. 8.5.3 (1):
 +
: 6 mm или Ø<sub>L,max</sub>/4
 +
 +
Максимално разстояние между стремената съгласно т. 8.5.3 (3) и NA.2.87:
 +
:{|
 +
|''s''<sub>d,tmax</sub> = min
 +
|style="border-left:solid 1px; padding-left:6px;"|''b''<sub>c</sub><br />20Ø<sub>L,min</sub><br />400 mm
 +
|}
 +
:Разстоянието между стремената в зона с дължина ''h''<sub>c</sub> гредата или в зоната на застъпване на прътите трябва да е не по-голямо от 0.6''s''<sub>d,tmax</sub>
 +
::''h''<sub>c</sub> - по-големия размер на колоната;
 +
::''b''<sub>c</sub> - по-малкия размер на колоната;
 +
::Ø<sub>L</sub> - диаметър на надлъжната армировка;
 +
 
==Стени==
 
==Стени==

Версия от 11:00, 29 януари 2013

Греди

Минимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1, т. 9.2.1.1 (1) и NA.2.74:

As,min = 0.26fctm fyk bt d, но не по-малка от 0.0013bt d, където:
fctm е средната якост на осов опън на бетона;
fyk е характеристичната граница на провлачване на армировката;
bt е широчината на стеблото на гредата;
d е полезната височина на сечението.

Максимална площ на надлъжната опънна армировка съгласно т. 9.2.1.1 (3) и NA.2.75:

As,max = 0.04Ac, където:
Ac e площта на бетонното сечение

Минимален коефициент на армиране за напречна армировка съгласно т. 9.2.2 (5) и NA.2.79:

ρ w = Asw /(s bw sinα) < ρ w,min = (0.10√fck)/fyk, където:
Asw e площта на напречната армировка в едно сечение;
s е разстоянието между стремената в надлъжно направление;
bw е широчината на стеблото на гредата;
α е ъгъла на наклона на стремената спрямо оста на гредата;
fck е характеристичната цилиндрична якост на бетона;
fyk е характеристичната граница на провлачване на армировката.

Максимално разстояние между стремената по дължина на гредата съгласно т. 9.2.2 (6) NA.2.80:

sl,max = 0,75d(1 + cotα)

Максимално разстояние между вертикалните клонове на стремената напречно на гредата съгласно т. 9.2.2 (8) NA.2.82:

st,max = 0,75d ≤ 600 mm

Плочи

За минимална и максимална армировка се използват препоръките на т. 9.2.1.1 (1) и (3), виж "Греди" по-горе. При еднопосочно армирани полета, площта на разпределителната армировка трябва да е не по-малко от 20% от главната армировка.

Максимално разстояние между прътите в плочи съгласно т. 9.3.1.1 (3) и NA.2.83:

  • за главната армировка - a ≤ 3h и 400 mm;
  • за разпределителната армировка - a ≤ 3.5h и 450 mm;

В зони с концентрирани товари или максимални стойности на огъващите моменти:

  • за главната армировка - a ≤ 2h и 250 mm;
  • за разпределителната армировка - a ≤ 3h и 400 mm;

Колони

Минимален диаметър на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (1) и NA.2.84:

Ømin = 12 mm

Минимална площ на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (2) и NA.2.85:

As,min = max{0.10NEd/fyd; 0.002Ac}
NEd e изчислителната стойност на осовата сила в колоната;
fyd е изчислителната стойност на границата на провлачване на армировката.

Максимална площ на надлъжната армировка съгласно т. 9.5.2 (3) и NA.2.86:

As,max = 0.04Ac

В зоната на снаждане чрез застъпване, максималната армировка може да достигне до 0.08Ac, където Ac е площта на бетонното сечение.

Минимален диаметър на стремената съгласно т. 8.5.3 (1):

6 mm или ØL,max/4

Максимално разстояние между стремената съгласно т. 8.5.3 (3) и NA.2.87:

sd,tmax = min bc
20ØL,min
400 mm
Разстоянието между стремената в зона с дължина hc гредата или в зоната на застъпване на прътите трябва да е не по-голямо от 0.6sd,tmax
hc - по-големия размер на колоната;
bc - по-малкия размер на колоната;
ØL - диаметър на надлъжната армировка;

Стени