Разлика между версии на „Материали за стоманобетонни конструкции“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: ==Бетон== Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1 {|clas...)
 
Ред 179: Ред 179:
 
|2,6
 
|2,6
 
|align="left"|Виж фигура 3.3 <br />
 
|align="left"|Виж фигура 3.3 <br />
за ''f''<sub>ck</sub> > 50 MPa ‒ ''&epsilon;''c2 (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>) = 2,0 + 0,085(''f''<sub>ck</sub> - 50)<sup>0,53</sup>
+
за ''f''<sub>ck</sub> > 50 MPa ‒ ''&epsilon;''<sub>c2</sub> (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>) = 2,0 + 0,085(''f''<sub>ck</sub> - 50)<sup>0,53</sup>
 
|-
 
|-
 
|align="left"|''&epsilon;''<sub>cu2</sub> (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>)
 
|align="left"|''&epsilon;''<sub>cu2</sub> (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>)
Ред 220: Ред 220:
 
за ''f''<sub>ck</sub> > 50 MPa  ‒ ''&epsilon;''<sub>cu3</sub> (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>) = 2,6 + 35[(90 - ''f''<sub>ck</sub>)/100]<sup>4</sup>
 
за ''f''<sub>ck</sub> > 50 MPa  ‒ ''&epsilon;''<sub>cu3</sub> (<sup>o</sup>/<sub>oo</sub>) = 2,6 + 35[(90 - ''f''<sub>ck</sub>)/100]<sup>4</sup>
 
|}
 
|}
 +
 +
Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2.1N
 +
 +
{|class="wikitable"
 +
!Изчислителни ситуации
 +
!''&gamma;''<sub>C</sub> за бетон
 +
!''&gamma;''<sub>S</sub> за обикновена<br />армировка
 +
!''&gamma;''<sub>S</sub> за напрягаща<br />армировка
 +
|-
 +
!Дълготрайна и краткотрайна
 +
|1,5
 +
|1,15
 +
|1,15
 +
|-
 +
!Извънредна
 +
|1,2
 +
|1,0
 +
|1,0
 +
|}
 +
 +
За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0.

Версия от 11:04, 22 януари 2013

Бетон

Якостни и деформационни характеристики на бетона съгласно БДС EN 1992-1-1, Таблица 3.1

Класове по якост за бетон
Означение C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/40 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 Аналитична зависимост/обяснение
fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
fck,cube (MPa) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105
fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 fcm = fck + 8 (MPa)
fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 fctm = 0,30fck(2/3) за бетон < C50/60

fctm = 2,12ln(1 + fcm/10) за бетон > C50/60

fctk 0,05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 fctk 0,05 = 0,7fctm, 5% фрактил
fctk 0.95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 fctk 0,95 = 1,3fctm, 95% фрактил
Ecm (GPa) 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 Ecm = 22(fcm /10)0,3 (fcm в MPa)
εc1 (o/oo) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 Виж фигура 3.2

εc1 (o/oo) = 0,7fcm0,31 < 2,8

εcu1 (o/oo) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 Виж фигура 3.2

за fck > 50 MPa ‒ εcu1 (o/oo) = 2,8 + 27[(98 - fcm)/100]4

εc2 (o/oo) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Виж фигура 3.3

за fck > 50 MPa ‒ εc2 (o/oo) = 2,0 + 0,085(fck - 50)0,53

εcu2 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.3

за fck > 50 MPa ‒ εcu2 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4

n 2,0 1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 за fck > 50 MPa ‒ n = 1,4 + 23,4[(90 - fck)/100]4
εc3 (o/oo) 1,75 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 Виж фигура 3.4

за fck > 50 MPa ‒ εc3 (o/oo) = 1,75 + 0,55[(fck - 50)/40]

ε cu3 (o/oo) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 Виж фигура 3.4

за fck > 50 MPa ‒ εcu3 (o/oo) = 2,6 + 35[(90 - fck)/100]4

Частни коефициенти за сигурност на материала за крайни гранични състояния съгласно Таблица 2.1N

Изчислителни ситуации γC за бетон γS за обикновена
армировка
γS за напрягаща
армировка
Дълготрайна и краткотрайна 1,5 1,15 1,15
Извънредна 1,2 1,0 1,0

За експлоатационни гранични състояния, частните коефициенти за материала се приемат равни на 1.0.