Материали за стоманени конструкции

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Конструкционна стомана

Механични характеристики - границата на провлачване fy и якостта на опън fu, за плоски и линейни изделия от конструкционна стомана съгласно БДС EN 1993-1-1 NA

Таблица NA.3.1,a:
Стандарт и клас стомана
Минимална граница на провлачване в [MPa] при номинална дебелина в [mm] Якост на опън в [MPa] при в [mm]
EN 10025-2
S 235 JR 235 225 215 215 360-510
S 235 J0
S 235 J2
S 275 JR 275 265 255 245 410-560
S 275 J0
S 275 J2
S 355 JR 355 345 335 325 470-630
S 355 J0
S 355 J2
S 355 K2
S 450 J0 450 430 410 390 550-720
EN 10025-3
S 275 N/NL 275 265 255 245 370-510
S 355 N/NL 355 345 335 325 470-630
S 420 N/NL 420 400 390 370 520-680
S 460 N/NL 460 440 430 410 540-720
EN 10025-4
S 275 M/ML 275 265 255 245 350-510 (63<t≤80)
S 355 M/ML 355 345 335 325 470-630
S 420 M/ML 420 400 390 380 480-640
S 460 M/ML 460 440 430 410 510-690
EN 10025-5
S 235 J0W 235 225 215 215 360-510
S 235 J2W
S 355 J0W 355 345 325 470-630
S 355 J2W
S 355 K2W
EN 10025-6
S 460 Q 460 440 550-720
S 460 QL
S 460 QL1


Изискване за дуктилност на конструкционната стомана

  • , което представлява отношението на определената минимална якост на опън към определената минимална граница на провлачване ;
  • удължение не по-малко от при разрушаване на прът с дължина между реперите, равна на ;
  • деформация , където
съответства на якостта на опън ;
е относителната деформация при провлачване .


Изискване за ударна жилавост на конструкционната стомана

Най-ниската експлоатационна температура за външни конструкции и конструкции на неотопляеми сгради, която следва да се има предвид при проектирането на сгради и съоръжения, разположени на надморска височина до 1600m, е температурата, определена в БДС EN 1991-1-5 NA. За конструкции над тази височина и при конкретни условия на експлоатация, следва да се изискват точни данни от метеорологичните служби.


Изчислителни стойности на постоянни величини на конструкционната стомана

  • модул на еластичност       
  • модул на срязване           
  • коефициент на Поасон в еластичен стадий    
  • коефициент на линейно температурно разширение    (при температура Т≤100°C)


Частни коефициенти за сигурност за конструкционната стомана

За сгради частните коефициенти имат следните стойности:

  • при оразмеряване на напречните сечения на якост
  • при проверка на елементите на устойчивост
  • когато оразмеряването не извършва с якостта на опън