Литература

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето

Ето списък на наличната литература за проектиране на строителни конструкции по Еврокод:

 1. Проектиране на стоманобетонни конструкции съгласно Еврокод 2
  Илия Митев, Красимир Петков, Алис Кирева, 1996 г.
 2. Проектиране на стоманобетонни конструкции според европейските норми (Еврокод 2)
  Илия Иванчев, Росица Ганчева и др., УАСГ, 2001 г.
 3. ЕС2. Втора група гранични състояния
  Людмил Аксанович, ABC Техника, 2010 г.
 4. Стоманобетон НПБСК-ЕС2
  Константин Русев, ABC Техника, 2010 г.
 5. ЕС2. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции по нормални сечения
  Константин Русев,Владимир Янчев, ABC Техника, 2011 г.
 6. Еврокод 2. Ръководство по стоманобетон
  Под общата редакция на проф. Русев, КИИП, 2011 г.
 7. Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа – многоетажна офисна сграда
  Доц. д-р инж. Йордан Милев и инж. Васил Кърджиев, КИИП, 2012 г.
 8. Сборник лекции с основните положения на Еврокодове EC0, EC2, EC3, EC4, EC5, EC7, EC8
  Проф. д-р инж. Любчо Венков и колектив, КИИП, 2006 г.
 9. Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции съгласно Еврокод 3
  Проф. д-р инж. Никола Драганов, 2006 г.
 10. Проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3
  Проф. д-р инж. Любчо Венков, 2009 г.
 11. Етажни сгради със стоманена носеща конструкция. Проектиране съгласно Еврокодове 1, 3 и 8
  Доц. д-р инж. Стефан Цачев, КИПП, 2011 г.
 12. Ръководство за проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3
  Проф. д-р инж. Любчо Венков, доц. д-р инж. Борислав Белев и инж. Чавдар Пенелов, КИИП, 2012 г.
 13. Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3
  Проф. д-р инж. Любчо Венков, КИИП, 2012 г.
 14. Изпълнение на строителни стоманени конструкции, съгласно еврокод. ръководство за проектиране, съгласно еврокод 3 и указания за приложение на БДС EN 1090-2
  Доц. д-р инж. Михаил Цанков, КИИП, 2012 г.
 15. Дървени строителни конструкции. Основи за проектиране
  Константин Делев, ABC Техника, 2007 г.
 16. Ръководство по геотехника разработено съгласно изискванията на Еврокод 7. Геотехническо проектиране
  Под общата редакция на проф. Г. Илов, КИИП, 2012 г.
 17. Курс Еврокод 8. Проектиране на строителните конструкции за сеизмични въздействия съласно Еврокод 8 - БДС EN 1998-1:2004 и БДС EN 1998-1:2004
  Проф. д-р инж. Никола игнатиев, Проф. д-р инж. Петър Сотиров, КИИП, 2008 г.
 18. Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа - практическо ръководство
  Доц. д-р инж. Йордан Милев, КИИП, 2012 г.
 19. Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)
  Проф. д-р инж. Петър Сотиров, Проф. д-р инж. Никола игнатиев, д-р инж. Дария Михалева, д-р инж. Иван Павлов, КИИП 2012
 20. Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-3 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради)
  Доц. д-р инж. Елена Васева, Проф. д-р инж. Никола игнатиев, Проф. д-р инж. Петър Сотиров, д-р инж. Дария Михалева, д-р инж. Иван Павлов, КИИП 2012
 21. Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 1
  Костадин Топуров, АВС Техника, 2012г.
 22. Стоманобетонни пътни и железопътни мостове том 2
  Костадин Топуров, АВС Техника, 2012г.

Настоящият списък не претендира за изчерпателност и може да има издания, които не са включени тук.Списъкът ще бъде разширяван и допълван с времето.