Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони

От eurocode.bg
Версия от 17:55, 11 февруари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8 За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1)) З...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8 За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1)) За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1)) Ако се вземат в предвид изискванията за дълготрайност, препоръчителния клас на бетона, независимо от класа на дуктилност е C20/25. Конструктивни изисквания за греди Размери на напречните сечения Размерите на напречните сечения се въвеждат от потребителя, като се спазват следните конструктивни изисквания: Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH) Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH) Ширината на гредата bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH) Максимална ефективна ширина на пояса, beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH) Външна колона Вътрешна колона Без напречна греда bc bc + 4hf С напречна греда bc + 4hf bc + 8hf В горните формули са приети следните означения: bc ‒ ширина на колоната, hw ‒ височина на гредата, hf ‒ дебелина на плочата. За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1. Файл:Пример.jpg

Надлъжна армировка DCL DCM DCH
Минимален диаметър d bL,min 10 mm 12 mm 14 mm
(5.5.3.1.3 (5))
Минимален коефициент на армиране за опънна армировка  min 0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))
fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)
Минимална горна армировка в полето - - 2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)
Максимален коефициент на армиране  max 0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона  cr,max - ‘cr + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
Минимално светло разстояние между прътите amin мax{d bL,max, dg + 5 mm, 20 mm} 1)
(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Максимално осово разстояние между прътите amax 250 mm
Дължина на закотвяне lbd lbd (виж “Закотвяне и снаждане”) l bd + 5dbL
(5.6.1 (3))
Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел - lcr
(5.6.2.2 (4))
Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на колоната dbL
hc
- 7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d) – при краен възел2)
7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d)/(1 + 0.75kD’/max)
– при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))
Напречна армировка DCL DCM DCH
Минимален диаметър d w,min 6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
Мин. осово разст. между стремената s min 50 mm
Максимално осово разстояние между стремената s max 0.75d (1 + cot)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
Максимално осово разстояние между
стремената в критичната зона
s cr,max - hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)
hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))
Разстояние между първото стреме и ръба на колоната 50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
Дължина на закотвяне lbw 10dw
(5.6.1 (2))
Дължина на критичната зона lcr ln/4
зона на сгъстяване1)
ln/4 2)
hw
(5.4.3.1.2 (1))
ln/4 2)
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Използвани означения в таблиците: fctm – средна якост на опън на бетона; fyk – характеристична граница на провлачване на армировката; A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона; ‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона; fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;   – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1; q – коефициент на поведение, Таблица 5.1. Прието е консервативно: q = 3.3 за DCM и q = 4.95 за DCH; Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2. За спектър тип 1, Tc = 0.3 ÷ 0.6, в зависимост от типа на земната основа; T1 – периодът на първа форма на трептене. Ориентировъчно е прието: Tc/T1 = 1.0, което води до консервативни резултати при по-голям период; sy,d – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es

fyd 	– изчислителна граница на провлачване на армировката;

d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка; dg – размер на добавъчния материал; Rd – коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH; d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc; kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH; ’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната; max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d fyd) d – полезна височина на сечението;  – ъгъл на наклона на стремената; hw – височина на гредата; dw – диаметър на стремената; dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален); ln – светъл отвор на гредата.