Разлика между версии на „Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
 
Ред 46: Ред 46:
 
|-
 
|-
 
!Без напречна греда
 
!Без напречна греда
|''b''<sub>c</sub>
+
|<center>''b''<sub>c</sub></center>
|''b''<sub>c</sub> + 4''h''<sub>f</sub>
+
|<center>''b''<sub>c</sub> + 4''h''<sub>f</sub></center>
 
|-
 
|-
 
!С напречна греда
 
!С напречна греда
|''b''<sub>c</sub> + 4''h''<sub>f</sub>
+
|<center>''b''<sub>c</sub> + 4''h''<sub>f</sub></center>
|''b''<sub>c</sub> + 8''h''<sub>f</sub>
+
|<center>''b''<sub>c</sub> + 8''h''<sub>f</sub></center>
 
|}
 
|}
  
Ред 61: Ред 61:
  
 
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
 
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
 +
 +
==Нормализирана осова сила в гредата==
 +
''&nu;<sub>d</sub>'' = ''N''<sub>Ed</sub>/(''A''<sub>c</sub> ''f''<sub>cd</sub>) &le; 0.1 (5.1.2 (1))
  
 
==Конструктивни изисквания за армировката==
 
==Конструктивни изисквания за армировката==
Ред 81: Ред 84:
 
|<center>14 mm<br />(5.5.3.1.3 (5))</center>
 
|<center>14 mm<br />(5.5.3.1.3 (5))</center>
 
|-
 
|-
|Минимален коефициент на армиране за опънна армировка
+
|Минимален коефициент на армиране<br />за опънна армировка
 
|''&rho;''<sub>min</sub>
 
|''&rho;''<sub>min</sub>
 
|<center>0.26∙''f''<sub>ctm</sub>/''f''<sub>yk</sub><br />0.0013<br />(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)</center>
 
|<center>0.26∙''f''<sub>ctm</sub>/''f''<sub>yk</sub><br />0.0013<br />(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)</center>
Ред 87: Ред 90:
 
|<center>''f''<sub>ctm</sub>/2''f''<sub>yk</sub><br />(5.5.3.1.3 (5) a)</center>
 
|<center>''f''<sub>ctm</sub>/2''f''<sub>yk</sub><br />(5.5.3.1.3 (5) a)</center>
 
|-
 
|-
|Минимална горна армировка в полето
+
|Минимална горна<br />армировка в полето
 
|
 
|
 
|<center>-</center>
 
|<center>-</center>
Ред 97: Ред 100:
 
|colspan="3"|<center>0.04 <br />(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)</center>
 
|colspan="3"|<center>0.04 <br />(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)</center>
 
|-
 
|-
|Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона
+
|Максимален коефициент на опънната<br />армировка в критичната зона
 
|''&rho;''<sub>cr,max</sub>
 
|''&rho;''<sub>cr,max</sub>
 
|<center>-</center>
 
|<center>-</center>
 
|colspan="2"|<center>''&rho;'''<sub>cr</sub> + 0.0018''f''<sub>cd</sub>/(''&mu;''<sub>&phi;</sub>·''&epsilon;''<sub>sy,d</sub>·''f''<sub>yd</sub>)<br />(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))</center>
 
|colspan="2"|<center>''&rho;'''<sub>cr</sub> + 0.0018''f''<sub>cd</sub>/(''&mu;''<sub>&phi;</sub>·''&epsilon;''<sub>sy,d</sub>·''f''<sub>yd</sub>)<br />(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))</center>
 
|-
 
|-
|Минимално светло разстояние между прътите
+
|Минимално светло разстояние<br />между прътите
 
|''a''<sub>min</sub>
 
|''a''<sub>min</sub>
|colspan="3"|<center>мax{''d''<sub>bL,max</sub>, ''d''<sub>g</sub> + 5 mm, 20 mm} 1)<br />(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)</center>
+
|colspan="3"|<center>мax{''d''<sub>bL,max</sub>, ''d''<sub>g</sub> + 5 mm, 20 mm}<br />(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)</center>
 
|-
 
|-
 
|Дължина на закотвяне в колона
 
|Дължина на закотвяне в колона
Ред 111: Ред 114:
 
|<center>''l''<sub>bd</sub> + 5''d''<sub>bL</sub><br />(5.6.1 (3))</center>
 
|<center>''l''<sub>bd</sub> + 5''d''<sub>bL</sub><br />(5.6.1 (3))</center>
 
|-
 
|-
|Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел
+
|Закотвяне в съседния<br />елемент след вътрешен възел
 
|
 
|
 
|<center>-</center>
 
|<center>-</center>
 
|colspan="2"|<center>''l''<sub>cr</sub><br />(5.6.2.2 (4))</center>
 
|colspan="2"|<center>''l''<sub>cr</sub><br />(5.6.2.2 (4))</center>
 
|-
 
|-
|Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на сечение на колона
+
|Максимално отношение на<br />диаметър на прътите към височина<br />на сечение на колона
 
|<span style="border-bottom: 1px solid black">''d''<sub>bL</sub></span><br />''h''<sub>c</sub>
 
|<span style="border-bottom: 1px solid black">''d''<sub>bL</sub></span><br />''h''<sub>c</sub>
 
| -
 
| -
|colspan="2"|<center>7.5''f''<sub>ctm</sub>/&gamma;<sub>Rd</sub>∙''f''<sub>yd</sub>∙(1 + 0.8''&nu;''<sub>d</sub>) – при краен възел2)<br/>
+
|colspan="2"|<center>7.5''f''<sub>ctm</sub>/&gamma;<sub>Rd</sub>∙''f''<sub>yd</sub>∙(1 + 0.8''&nu;''<sub>d</sub>) – при краен възел<br/>
 
7.5''f''<sub>ctm</sub>/&gamma;<sub>Rd</sub>∙''f''<sub>yd</sub>∙(1 + 0.8''&nu;''<sub>d</sub>)/(1 + 0.75''k''<sub>D</sub>∙''&rho;'''/''&rho;''<sub>max</sub>)<br/>– при вътрешен възел<br />(5.6.2.2 (2))</center>
 
7.5''f''<sub>ctm</sub>/&gamma;<sub>Rd</sub>∙''f''<sub>yd</sub>∙(1 + 0.8''&nu;''<sub>d</sub>)/(1 + 0.75''k''<sub>D</sub>∙''&rho;'''/''&rho;''<sub>max</sub>)<br/>– при вътрешен възел<br />(5.6.2.2 (2))</center>
 
|-
 
|-
Ред 135: Ред 138:
 
|colspan="3"|<center>6 mm <br />(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))</center>
 
|colspan="3"|<center>6 mm <br />(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))</center>
 
|-
 
|-
|Максимално осово разстояние между стремената
+
|Максимално осово<br />разстояние между стремената
 
|''s''<sub>max</sub>
 
|''s''<sub>max</sub>
 
|colspan="3"|<center>0.75''d''(1 + cot''&alpha;'') <br />(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)</center>
 
|colspan="3"|<center>0.75''d''(1 + cot''&alpha;'') <br />(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)</center>
 
|-
 
|-
|Максимално осово разстояние между <br />стремената в критичната зона
+
|Максимално осово разстояние<br />между стремената в критичната зона
 
|''s''<sub>cr,max</sub>
 
|''s''<sub>cr,max</sub>
 
| -
 
| -
Ред 145: Ред 148:
 
|<center>''h''<sub>w</sub>/4<br />24''d''<sub>w</sub><br />6''d''<sub>bL</sub><br />175 mm<br />(5.5.3.1.3 (6))</center>
 
|<center>''h''<sub>w</sub>/4<br />24''d''<sub>w</sub><br />6''d''<sub>bL</sub><br />175 mm<br />(5.5.3.1.3 (6))</center>
 
|-
 
|-
|Разстояние между първото стреме и ръба на колоната
+
|Разстояние между първото<br />стреме и ръба на колоната
 
|
 
|
 
|colspan="3"|<center>50 mm <br />(5.4.3.1.2 (1) c)</center>
 
|colspan="3"|<center>50 mm <br />(5.4.3.1.2 (1) c)</center>
Ред 162: Ред 165:
 
Използвани означения в таблиците:
 
Използвани означения в таблиците:
  
:fctm – средна якост на опън на бетона;
+
:''f''<sub>ctm</sub> – средна якост на опън на бетона;
:fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
+
:''f''<sub>yk</sub> – характеристична граница на провлачване на армировката;
:A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
+
:''A'''<sub>s,cr</sub> – площ на натисковата армировка в критичната зона;
:‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
+
:''&rho;''<sub>cr</sub> – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
:fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
+
:''f''<sub>cd</sub> – изчислителна якост на натиск на бетона;
:  – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
+
:''&mu;''<sub>&phi;</sub> – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона ''&mu;''<sub>&phi;</sub> = 1 + 2(''q'' – 1)''T''<sub>c </sub>/''T''<sub>1</sub>;
:q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.  
+
::''q'' – коефициент на поведение, Таблица 5.1.  
:Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2.
+
::''T''<sub>c</sub> – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, Таблица NA.3.2.
:T1 – периодът на първа форма на трептене.
+
::''T''<sub>1</sub> – периодът на първа форма на трептене.
:sy,d  – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es
+
:''&epsilon;''<sub>sy,d</sub> – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване ''&epsilon;''<sub>sy,d</sub> = ''f''<sub>yd</sub>/''E''<sub>s</sub>
:fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
+
:''f''<sub>yd</sub> – изчислителна граница на провлачване на армировката;
:d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
+
:''d''<sub>bL,max</sub>  – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
:dg – размер на добавъчния материал;
+
:''d''<sub>g</sub>  – размер на добавъчния материал;
:Rd –  коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
+
:''&gamma;''<sub>Rd</sub>  –  коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
:d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;
+
:''&nu;''<sub>d</sub>  – нормализирана осова сила в колоната;
:kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
+
:''k''<sub>D</sub>  – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
:’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
+
:''&rho;''' – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
:max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
+
:''&rho;''<sub>max</sub>  – максимален коефициент на опънната армировка ''&rho;''<sub>max</sub> = ''&rho;'' ' + 0.0018''f''<sub>cd</sub>/(''&mu;''<sub>&phi; </sub>&epsilon;''<sub>sy,d </sub>''f''<sub>yd</sub> )
:d – полезна височина на сечението;
+
:''d'' – полезна височина на сечението;
: – ъгъл на наклона на стремената;
+
:''&alpha;'' – ъгъл на наклона на стремената;
:hw – височина на гредата;
+
:''h''<sub>w</sub>  – височина на гредата;
:dw – диаметър на стремената;
+
:''d''<sub>w</sub>  – диаметър на стремената;
:dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален);
+
:''d''<sub>bL</sub>  – диаметър на надлъжните пръти (минимален).
:ln – светъл отвор на гредата.
 

Текуща версия към 11:49, 12 февруари 2013

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))

Класът на бетона трябва да се съобрази още с изискванията за дълготрайност и пожароустойчивост.

Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
За висок клас на дуктилност DCH – C (5.5.1.1 (3))

Размери на напречните сечения

Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)

Максимална ефективна ширина на пояса beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)

Външна колона Вътрешна колона
Без напречна греда
bc
bc + 4hf
С напречна греда
bc + 4hf
bc + 8hf

В горните формули са приети следните означения:

bc ‒ ширина на колоната,
hw ‒ височина на гредата,
hf ‒ дебелина на плочата.

За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.

Нормализирана осова сила в гредата

νd = NEd/(Ac fcd) ≤ 0.1 (5.1.2 (1))

Конструктивни изисквания за армировката

Beam.png

Надлъжна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dbL,min
-
-
14 mm
(5.5.3.1.3 (5))
Минимален коефициент на армиране
за опънна армировка
ρmin
0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))
fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)
Минимална горна
армировка в полето
-
-
2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)
Максимален коефициент на армиране ρmax
0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
Максимален коефициент на опънната
армировка в критичната зона
ρcr,max
-
ρ'cr + 0.0018fcd/(μφ·εsy,d·fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
Минимално светло разстояние
между прътите
amin
мax{dbL,max, dg + 5 mm, 20 mm}
(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Дължина на закотвяне в колона lbd
виж "Закотвяне и снаждане"
lbd + 5dbL
(5.6.1 (3))
Закотвяне в съседния
елемент след вътрешен възел
-
lcr
(5.6.2.2 (4))
Максимално отношение на
диаметър на прътите към височина
на сечение на колона
dbL
hc
-
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd) – при краен възел
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd)/(1 + 0.75kDρ'/ρmax)
– при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))
Напречна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dw,min
6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
Максимално осово
разстояние между стремената
smax
0.75d(1 + cotα)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
Максимално осово разстояние
между стремената в критичната зона
scr,max -
hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)
hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))
Разстояние между първото
стреме и ръба на колоната
50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
Дължина на закотвяне lbw
10dw
(5.6.1 (2))
Дължина на критичната зона lcr -
hw
(5.4.3.1.2 (1))
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Използвани означения в таблиците:

fctm – средна якост на опън на бетона;
fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
A's,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
ρcr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
μφ – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона μφ = 1 + 2(q – 1)Tc /T1;
q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.
Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, Таблица NA.3.2.
T1 – периодът на първа форма на трептене.
εsy,d – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване εsy,d = fyd/Es
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
dbL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg – размер на добавъчния материал;
γRd – коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
νd – нормализирана осова сила в колоната;
kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
ρ' – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
ρmax – максимален коефициент на опънната армировка ρmax = ρ ' + 0.0018fcd/(μφ εsy,d fyd )
d – полезна височина на сечението;
α – ъгъл на наклона на стремената;
hw – височина на гредата;
dw – диаметър на стремената;
dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален).