Разлика между версии на „Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 1: Ред 1:
 
==Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8==
 
==Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8==
 
+
:{|
:За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
+
|За среден клас на дуктилност DCM –
:За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))
+
|C16/20
 
+
|(5.4.1.1 (1))
Ако се вземат в предвид изискванията за дълготрайност, препоръчителния клас на бетона, независимо от класа на дуктилност е C20/25.
+
|-
 +
|За висок клас на дуктилност DCH –  
 +
|C20/25  
 +
|(5.5.1.1 (1))
 +
|}
 +
Класът на бетона трябва да се съобрази още с изискванията за дълготрайност и пожароустойчивост.
  
 
==Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8==
 
==Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8==
  
:За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
+
:{|
:За висок клас на дуктилност DCH –  C (5.5.1.1 (3))
+
|За среден клас на дуктилност DCM –  
 +
|B  
 +
|(5.4.1.1 (3))
 +
|-
 +
|За висок клас на дуктилност DCH –   
 +
|C  
 +
|(5.5.1.1 (3))
 +
|}
  
 
==Размери на напречните сечения==
 
==Размери на напречните сечения==
 +
:{|
 +
|Ширина на гредата -
 +
|''b''<sub>w</sub> ≤ min(''b''<sub>c</sub> + ''h''<sub>w</sub>, 2''b''<sub>c</sub>)   
 +
|(5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
 +
|-
 +
|
 +
|''b''<sub>w</sub> ≥ 200 mm
 +
|(5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
 +
|-
 +
|Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒
 +
|''b''<sub>c</sub>/4
 +
|(5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)
 +
|}
  
:Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
+
'''Максимална ефективна ширина на пояса ''b''<sub>eff</sub> (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)'''
  
:Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)
 
:Ширината на гредата bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
 
:Максимална ефективна ширина на пояса, beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)
 
 
::{|class="wikitable"
 
::{|class="wikitable"
 
!
 
!
Ред 24: Ред 46:
 
|-
 
|-
 
!Без напречна греда
 
!Без напречна греда
|bc
+
|''b''<sub>c</sub>
|bc + 4hf
+
|''b''<sub>c</sub> + 4''h''<sub>f</sub>
 
|-
 
|-
 
!С напречна греда
 
!С напречна греда
|bc + 4hf
+
|''b''<sub>c</sub> + 4''h''<sub>f</sub>
|bc + 8hf
+
|''b''<sub>c</sub> + 8''h''<sub>f</sub>
 
|}
 
|}
  
 
В горните формули са приети следните означения:
 
В горните формули са приети следните означения:
  
:bc ‒ ширина на колоната,  
+
:''b''<sub>c</sub> ‒ ширина на колоната,  
:hw ‒ височина на гредата,   
+
:''h''<sub>w</sub> ‒ височина на гредата,   
:hf ‒ дебелина на плочата.
+
:''h''<sub>f</sub> ‒ дебелина на плочата.
  
 
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
 
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
Ред 42: Ред 64:
 
==Конструктивни изисквания за армировката==
 
==Конструктивни изисквания за армировката==
  
[[Файл:Beam.png]]
+
[[Файл:Beam.png|500px]]
  
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
Ред 54: Ред 76:
 
|-
 
|-
 
|Минимален диаметър
 
|Минимален диаметър
|d bL,min  
+
|''d''<sub>bL,min<sub>
|10 mm
+
|<center>-</center>
|12 mm
+
|<center>-</center>
|14 mm<br />(5.5.3.1.3 (5))
+
|<center>14 mm<br />(5.5.3.1.3 (5))</center>
 
|-
 
|-
 
|Минимален коефициент на армиране за опънна армировка
 
|Минимален коефициент на армиране за опънна армировка
|min
+
|''&rho;''<sub>min</sub>
|0.26∙fctm/fyk<br />0.0013<br />(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
+
|<center>0.26∙''f''<sub>ctm</sub>/''f''<sub>yk</sub><br />0.0013<br />(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)</center>
|fctm/2fyk<br />(5.4.3.1.2 (5))
+
|<center>''f''<sub>ctm</sub>/2''f''<sub>yk</sub><br />(5.4.3.1.2 (5))</center>
|fctm/2fyk<br />(5.5.3.1.3 (5) a)
+
|<center>''f''<sub>ctm</sub>/2''f''<sub>yk</sub><br />(5.5.3.1.3 (5) a)</center>
 
|-
 
|-
 
|Минимална горна армировка в полето
 
|Минимална горна армировка в полето
 
|
 
|
| -
+
|<center>-</center>
| -
+
|<center>-</center>
|2N14,<br />( 5.5.3.1.3 (5) b)<br /> 0.25A‘s,cr<br />(5.5.3.1.3 (5) c)
+
|<center>2N14,<br />( 5.5.3.1.3 (5) b)<br /> 0.25A‘s,cr<br />(5.5.3.1.3 (5) c)</center>
 
|-
 
|-
 
|Максимален коефициент на армиране
 
|Максимален коефициент на армиране
|max
+
|''&rho;''<sub>max</sub>
|colspan="3"|0.04 <br />(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
+
|colspan="3"|<center>0.04 <br />(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)</center>
 
|-
 
|-
 
|Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона
 
|Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона
|cr,max
+
|''&rho;''<sub>cr,max</sub>
| -
+
|<center>-</center>
|colspan="2"|‘cr + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)<br />(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
+
|colspan="2"|<center>''&rho;'''<sub>cr</sub> + 0.0018''f''<sub>cd</sub>/(''&mu;''<sub>&phi;</sub>·''&epsilon;''<sub>sy,d</sub>·''f''<sub>yd</sub>)<br />(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))</center>
 
|-
 
|-
 
|Минимално светло разстояние между прътите
 
|Минимално светло разстояние между прътите
|amin
+
|''a''<sub>min</sub>
|colspan="3"|мax{d bL,max, dg + 5 mm, 20 mm} 1)<br />(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
+
|colspan="3"|<center>мax{''d''<sub>bL,max</sub>, ''d''<sub>g</sub> + 5 mm, 20 mm} 1)<br />(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)</center>
 
|-
 
|-
|Максимално осово разстояние между прътите
+
|Дължина на закотвяне в колона
|amax
+
|''l''<sub>bd</sub>
|colspan="3"|250 mm
+
|colspan="2"|<center>виж "[[Закотвяне и снаждане]]"</center>
|-
+
|<center>''l''<sub>bd</sub> + 5''d''<sub>bL</sub><br />(5.6.1 (3))</center>
|Дължина на закотвяне
 
|lbd
 
|colspan="2"|lbd (виж “Закотвяне и снаждане”)
 
|l bd + 5dbL<br />(5.6.1 (3))
 
 
|-
 
|-
 
|Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел
 
|Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел
 
|
 
|
 +
|<center>-</center>
 +
|colspan="2"|<center>''l''<sub>cr</sub><br />(5.6.2.2 (4))</center>
 +
|-
 +
|Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на сечение на колона
 +
|<span style="border-bottom: 1px solid black">''d''<sub>bL</sub></span><br />''h''<sub>c</sub>
 
| -
 
| -
|colspan="2"|lcr<br />(5.6.2.2 (4))
+
|colspan="2"|<center>7.5''f''<sub>ctm</sub>/&gamma;<sub>Rd</sub>∙''f''<sub>yd</sub>∙(1 + 0.8''&nu;''<sub>d</sub>) – при краен възел2)<br/>
 +
7.5''f''<sub>ctm</sub>/&gamma;<sub>Rd</sub>∙''f''<sub>yd</sub>∙(1 + 0.8''&nu;''<sub>d</sub>)/(1 + 0.75''k''<sub>D</sub>∙''&rho;'''/''&rho;''<sub>max</sub>)<br/>– при вътрешен възел<br />(5.6.2.2 (2))</center>
 +
|-
 +
!rowspan="2"|Напречна армировка
 +
!rowspan="2"|
 +
!colspan="3"|Клас на дуктилност
 
|-
 
|-
|Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на колоната
+
!DCL
|dbL<br />hc
+
!DCM
| -
+
!DCH
|colspan="2"|7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d) – при краен възел2)<br/>7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d)/(1 + 0.75kD’/max)<br/>– при вътрешен възел<br />(5.6.2.2 (2))
 
 
|-
 
|-
|Напречна армировка
 
|
 
|DCL
 
|DCM
 
|DCH
 
 
|-
 
|-
 
|Минимален диаметър
 
|Минимален диаметър
|d w,min
+
|''d''<sub>w,min</sub>
|colspan="3"|6 mm <br />(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
+
|colspan="3"|<center>6 mm <br />(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))</center>
|-
 
|Мин. осово разст. между стремената
 
|s min
 
|colspan="3"|50 mm
 
 
|-
 
|-
 
|Максимално осово разстояние между стремената
 
|Максимално осово разстояние между стремената
|s max
+
|''s''<sub>max</sub>
|colspan="3"|0.75d (1 + cot) <br />(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
+
|colspan="3"|<center>0.75''d''(1 + cot''&alpha;'') <br />(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)</center>
 
|-
 
|-
 
|Максимално осово разстояние между <br />стремената в критичната зона
 
|Максимално осово разстояние между <br />стремената в критичната зона
|s cr,max
+
|''s''<sub>cr,max</sub>
 
| -
 
| -
|hw/4<br />24dw<br />8dbL<br />225 mm<br />(5.4.3.1.2 (1) b)
+
|<center>''h''<sub>w</sub>/4<br />24''d''<sub>w</sub><br />8''d''<sub>bL</sub><br />225 mm<br />(5.4.3.1.2 (1) b)</center>
|hw/4<br />24dw<br />6dbL<br />175 mm<br />(5.5.3.1.3 (6))
+
|<center>''h''<sub>w</sub>/4<br />24''d''<sub>w</sub><br />6''d''<sub>bL</sub><br />175 mm<br />(5.5.3.1.3 (6))</center>
 
|-
 
|-
 
|Разстояние между първото стреме и ръба на колоната
 
|Разстояние между първото стреме и ръба на колоната
 
|
 
|
|colspan="3"|50 mm <br />(5.4.3.1.2 (1) c)
+
|colspan="3"|<center>50 mm <br />(5.4.3.1.2 (1) c)</center>
 
|-
 
|-
 
|Дължина на закотвяне
 
|Дължина на закотвяне
|lbw
+
|''l''<sub>bw</sub>
|colspan="3"|10dw <br />(5.6.1 (2))
+
|colspan="3"|<center>10''d''<sub>w</sub><br />(5.6.1 (2))</center>
 
|-
 
|-
 
|Дължина на критичната зона
 
|Дължина на критичната зона
 
|lcr
 
|lcr
|ln/4<br />зона на сгъстяване1)
+
| -
|ln/4 2)<br />hw<br />(5.4.3.1.2 (1))
+
|<center>''h''<sub>w</sub><br />(5.4.3.1.2 (1))</center>
|ln/4 2)<br />1.5hw<br />(5.5.3.1.3 (1))
+
|<center>1.5''h''<sub>w</sub><br />(5.5.3.1.3 (1))</center>
 
|}
 
|}
  

Версия от 09:58, 12 февруари 2013

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))

Класът на бетона трябва да се съобрази още с изискванията за дълготрайност и пожароустойчивост.

Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
За висок клас на дуктилност DCH – C (5.5.1.1 (3))

Размери на напречните сечения

Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)

Максимална ефективна ширина на пояса beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)

Външна колона Вътрешна колона
Без напречна греда bc bc + 4hf
С напречна греда bc + 4hf bc + 8hf

В горните формули са приети следните означения:

bc ‒ ширина на колоната,
hw ‒ височина на гредата,
hf ‒ дебелина на плочата.

За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.

Конструктивни изисквания за армировката

Beam.png

Надлъжна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dbL,min
-
-
14 mm
(5.5.3.1.3 (5))
Минимален коефициент на армиране за опънна армировка ρmin
0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))
fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)
Минимална горна армировка в полето
-
-
2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)
Максимален коефициент на армиране ρmax
0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона ρcr,max
-
ρ'cr + 0.0018fcd/(μφ·εsy,d·fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
Минимално светло разстояние между прътите amin
мax{dbL,max, dg + 5 mm, 20 mm} 1)
(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Дължина на закотвяне в колона lbd
виж "Закотвяне и снаждане"
lbd + 5dbL
(5.6.1 (3))
Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел
-
lcr
(5.6.2.2 (4))
Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на сечение на колона dbL
hc
-
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd) – при краен възел2)
7.5fctmRdfyd∙(1 + 0.8νd)/(1 + 0.75kDρ'/ρmax)
– при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))
Напречна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър dw,min
6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
Максимално осово разстояние между стремената smax
0.75d(1 + cotα)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
Максимално осово разстояние между
стремената в критичната зона
scr,max -
hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)
hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))
Разстояние между първото стреме и ръба на колоната
50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
Дължина на закотвяне lbw
10dw
(5.6.1 (2))
Дължина на критичната зона lcr -
hw
(5.4.3.1.2 (1))
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Използвани означения в таблиците:

fctm – средна якост на опън на бетона;
fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
  – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.
Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2.
T1 – периодът на първа форма на трептене.
sy,d – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg – размер на добавъчния материал;
Rd – коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;
kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
d – полезна височина на сечението;
 – ъгъл на наклона на стремената;
hw – височина на гредата;
dw – диаметър на стремената;
dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален);
ln – светъл отвор на гредата.