Разлика между версии на „Конструктивни изисквания за Ст.Б. греди в сеизмични райони“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8 За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1)) З...)
 
Ред 1: Ред 1:
Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8
+
==Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8==
За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
+
 
За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))
+
:За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
 +
:За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))
 +
 
 
Ако се вземат в предвид изискванията за дълготрайност, препоръчителния клас на бетона, независимо от класа на дуктилност е C20/25.
 
Ако се вземат в предвид изискванията за дълготрайност, препоръчителния клас на бетона, независимо от класа на дуктилност е C20/25.
Конструктивни изисквания за греди
+
 
Размери на напречните сечения
+
==Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8==
Размерите на напречните сечения се въвеждат от потребителя, като се спазват следните конструктивни изисквания:
+
 
Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
+
:За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)
+
:За висок клас на дуктилност DCH –  C (5.5.1.1 (3))
Ширината на гредата bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
+
 
Максимална ефективна ширина на пояса, beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)
+
==Размери на напречните сечения==
Външна колона Вътрешна колона  
+
 
Без напречна греда bc bc + 4hf
+
:Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
С напречна греда bc + 4hf bc + 8hf
+
 
В горните формули са приети следните означения: bc ‒ ширина на колоната, hw ‒ височина на гредата,  hf ‒ дебелина на плочата.
+
:Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)
 +
:Ширината на гредата bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
 +
:Максимална ефективна ширина на пояса, beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)
 +
::{|class="wikitable"
 +
!
 +
!Външна колона
 +
!Вътрешна колона  
 +
|-
 +
!Без напречна греда
 +
|bc
 +
|bc + 4hf
 +
|-
 +
!С напречна греда
 +
|bc + 4hf
 +
|bc + 8hf
 +
|}
 +
 
 +
В горните формули са приети следните означения:
 +
 
 +
:bc ‒ ширина на колоната,  
 +
:hw ‒ височина на гредата,   
 +
:hf ‒ дебелина на плочата.
 +
 
 
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
 
За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.
[[Файл:Пример.jpg]]
+
 
 +
==Конструктивни изисквания за армировката==
 +
 
 +
[[Файл:Beam.png]]
 +
 
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
|Надлъжна армировка
+
!rowspan="2"|Надлъжна армировка
|
+
!rowspan="2"|
|DCL
+
!colspan="3"|Клас на дуктилност
|DCM
+
|-
|DCH  
+
!DCL
 +
!DCM
 +
!DCH  
 
|-
 
|-
 
|Минимален диаметър
 
|Минимален диаметър
Ред 111: Ред 141:
 
|ln/4 2)<br />1.5hw<br />(5.5.3.1.3 (1))
 
|ln/4 2)<br />1.5hw<br />(5.5.3.1.3 (1))
 
|}
 
|}
 +
 
Използвани означения в таблиците:
 
Използвани означения в таблиците:
fctm – средна якост на опън на бетона;
+
 
fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
+
:fctm – средна якост на опън на бетона;
A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
+
:fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
+
:A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
+
:‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
  – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
+
:fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.  
+
:  – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
Прието е консервативно: q = 3.3 за DCM и q = 4.95 за DCH;
+
:q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.  
Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2. За спектър тип 1, Tc = 0.3 ÷ 0.6, в зависимост от типа на земната основа;
+
:Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2.
T1 – периодът на първа форма на трептене. Ориентировъчно е прието: Tc/T1 = 1.0, което води до консервативни резултати при по-голям период;
+
:T1 – периодът на първа форма на трептене.
sy,d  – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es
+
:sy,d  – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
+
:fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
+
:d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg – размер на добавъчния материал;
+
:dg – размер на добавъчния материал;
Rd –  коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
+
:Rd –  коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;
+
:d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;
kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
+
:kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
+
:’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d  fyd)
+
:max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d  fyd)
d – полезна височина на сечението;
+
:d – полезна височина на сечението;
 – ъгъл на наклона на стремената;
+
: – ъгъл на наклона на стремената;
hw – височина на гредата;
+
:hw – височина на гредата;
dw – диаметър на стремената;
+
:dw – диаметър на стремената;
dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален);
+
:dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален);
ln – светъл отвор на гредата.
+
:ln – светъл отвор на гредата.

Версия от 18:21, 11 февруари 2013

Минимални класове на бетона съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – C16/20 (5.4.1.1 (1))
За висок клас на дуктилност DCH – C20/25 (5.5.1.1 (1))

Ако се вземат в предвид изискванията за дълготрайност, препоръчителния клас на бетона, независимо от класа на дуктилност е C20/25.

Минимални класове на армировката съгласно Еврокод 8

За среден клас на дуктилност DCM – B (5.4.1.1 (3))
За висок клас на дуктилност DCH – C (5.5.1.1 (3))

Размери на напречните сечения

Ширина на гредата - bw ≤ min(bc + hw, 2bc) (5.4.1.2.1 (3) за DCM и 5.5.1.2.1 (5) за DCH)
Ексцентрицитет на гредата спрямо колоната ‒ bc/4 (5.4.1.2.1 (2) за DCM и 5.5.1.2.1 (4) за DCH)
Ширината на гредата bw ≥ 200 mm (5.5.1.2.1 (1) само за DCH)
Максимална ефективна ширина на пояса, beff (5.4.3.1.1 (3) за DCM и 5.5.3.1.1 (3) за DCH)
Външна колона Вътрешна колона
Без напречна греда bc bc + 4hf
С напречна греда bc + 4hf bc + 8hf

В горните формули са приети следните означения:

bc ‒ ширина на колоната,
hw ‒ височина на гредата,
hf ‒ дебелина на плочата.

За несеизмични елементи, ефективната ширина на пояса се приема съгласно БДС EN 1992, т. 5.3.2.1.

Конструктивни изисквания за армировката

Beam.png

Надлъжна армировка Клас на дуктилност
DCL DCM DCH
Минимален диаметър d bL,min 10 mm 12 mm 14 mm
(5.5.3.1.3 (5))
Минимален коефициент на армиране за опънна армировка  min 0.26∙fctm/fyk
0.0013
(9.2.1.1 (1) и NA.2.74)
fctm/2fyk
(5.4.3.1.2 (5))
fctm/2fyk
(5.5.3.1.3 (5) a)
Минимална горна армировка в полето - - 2N14,
( 5.5.3.1.3 (5) b)
0.25A‘s,cr
(5.5.3.1.3 (5) c)
Максимален коефициент на армиране  max 0.04
(EN 1992-1-1, 9.2.1.1 (3) и NA.2.75)
Макс. коефициент на опънната армировка в критичната зона  cr,max - ‘cr + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
(5.4.3.1.2 (4) и 5.5.3.1.3 (4))
Минимално светло разстояние между прътите amin мax{d bL,max, dg + 5 mm, 20 mm} 1)
(EN 1992-1-1, 8.2 (2) и NA.2.70)
Максимално осово разстояние между прътите amax 250 mm
Дължина на закотвяне lbd lbd (виж “Закотвяне и снаждане”) l bd + 5dbL
(5.6.1 (3))
Закотвяне в съседния елемент след вътрешен възел - lcr
(5.6.2.2 (4))
Максимално отношение на диаметър на прътите към височина на колоната dbL
hc
- 7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d) – при краен възел2)
7.5fctm/Rd fyd∙(1 + 0.8d)/(1 + 0.75kD’/max)
– при вътрешен възел
(5.6.2.2 (2))
Напречна армировка DCL DCM DCH
Минимален диаметър d w,min 6 mm
(5.4.3.1.2 (6) a и 5.5.3.1.3 (6))
Мин. осово разст. между стремената s min 50 mm
Максимално осово разстояние между стремената s max 0.75d (1 + cot)
(EN 1992-1-1 9.2.2 (6) и NA.2.80)
Максимално осово разстояние между
стремената в критичната зона
s cr,max - hw/4
24dw
8dbL
225 mm
(5.4.3.1.2 (1) b)
hw/4
24dw
6dbL
175 mm
(5.5.3.1.3 (6))
Разстояние между първото стреме и ръба на колоната 50 mm
(5.4.3.1.2 (1) c)
Дължина на закотвяне lbw 10dw
(5.6.1 (2))
Дължина на критичната зона lcr ln/4
зона на сгъстяване1)
ln/4 2)
hw
(5.4.3.1.2 (1))
ln/4 2)
1.5hw
(5.5.3.1.3 (1))

Използвани означения в таблиците:

fctm – средна якост на опън на бетона;
fyk – характеристична граница на провлачване на армировката;
A‘s,cr – площ на натисковата армировка в критичната зона;
‘cr – коефициент на армиране за натисковата армировка в критичната зона;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
  – минимален коеф. на дуктилност по кривина в критичната зона   = 1 + 2(q – 1)Tc/T1;
q – коефициент на поведение, Таблица 5.1.
Tc – периодът в края на хоризонталния участък в спектъра на реагиране, таблица NA.3.2.
T1 – периодът на първа форма на трептене.
sy,d – изчислителна стойност на деформацията на армировката при провлачване = fyd/Es
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
d bL,max – максимален диаметър на прът от надлъжната армировка;
dg – размер на добавъчния материал;
Rd – коефициент, който се приема 1.0 при DCM и 1.2 при DCH;
d – нормализирана осова сила в колоната d = Ned/fcdAc;
kD – коефициент, който се приема 2/3 при DCM и 1.0 при DCH;
’ – коефициент на армиране на натисковата армировка, закотвена в колоната;
max – максимален коефициент на опънната армировка max = ‘ + 0.0018 fcd/( sy,d fyd)
d – полезна височина на сечението;
 – ъгъл на наклона на стремената;
hw – височина на гредата;
dw – диаметър на стремената;
dbL – диаметър на надлъжните пръти (минимален);
ln – светъл отвор на гредата.