Комбининации

От eurocode.bg
Версия от 20:38, 29 март 2014 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните съ...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва: Експлоатационни комбинации: ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i – характеристична комбинация; ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i; ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i – често повтаряща се комбинация; ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i; ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i – квазипостоянна комбинация; ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i; - изчислителни комбинации: ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i; ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i; - сеизмична комбинация: ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd . Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Тип γG,sup γG,inf ψ0 ψ1 ψ2 Собствено тегло 1.35 1.00 Постоянно 1.35 1.00 Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2 Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3 Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3 Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора 1.50 0.7 0.7 0.6 Категория D: търговски помещения 1.50 0.7 0.7 0.6 Категория Е: складови помещения 1.50 1.0 0.9 0.8 Категория F: участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN 1.50 0.7 0.7 0.6 Категория G: участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN 1.50 0.7 0.5 0.3 Категория H: покриви, които са недостъпни 1.50 0.6 0.2 0.0 Категория К: площадки за кацане на вертолети 1.50 1.0 0.9 0.5 Категория К: други натоварвания освен вертолети 1.50 0.7 0.5 0.3 Сняг при височина над морското равнище H < 1000m 1.50 0.5 0.2 0.0 Сняг при височина над морското равнище H > 1000m 1.50 0.7 0.5 0.2 Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.5 0.2 0.3 Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.7 0.5 0.4 Вятър 1.50 0.6 0.2 0.0 Температура 1.50 0.6 0.5 0.0 Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0 Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг; γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно; γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно; γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване; ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване; ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване; ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване. Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона .