Разлика между версии на „Комбининации“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 4: Ред 4:
  
 
Характеристична комбинация
 
Характеристична комбинация
:ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i
+
:&Sigma;G<sup>kj,sup</sup> "+" Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>0,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
:&Sigma;Gkj,inf "+" Qk,1 "+" &Sigma;&psi;0,i •Qk,i
+
:&Sigma;G<sup>kj,inf</sup> "+" Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>0,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
  
 
Често повтаряща се комбинация
 
Често повтаряща се комбинация
:&Sigma;Gkj,sup "+" &psi;1,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
+
:&Sigma;G<sup>kj,sup</sup> "+" &psi;<sup>1,1</sup>•Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>2,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
:&Sigma;Gkj,inf "+" &psi;1,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
+
:&Sigma;G<sup>kj,inf</sup> "+" &psi;<sup>1,1</sup>•Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>2,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
  
 
Квазипостоянна комбинация
 
Квазипостоянна комбинация
:&Sigma;Gkj,sup "+" &psi;2,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
+
:&Sigma;G<sup>kj,sup</sup> "+" &psi;<sup>2,1</sup>•Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>2,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
:&Sigma;Gkj,inf "+" &psi;2,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
+
:&Sigma;G<sup>kj,inf</sup> "+" &psi;<sup>2,1</sup>•Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>2,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
  
 
==Изчислителни комбинации:==
 
==Изчислителни комбинации:==
  
:&Sigma;&gamma;Gj,sup•Gkj,sup "+" &gamma;Q,1•Qk,1 "+" &Sigma;&gamma;Q,i•&psi;0,i •Qk,i
+
:&Sigma;&gamma;G<sup>j,sup</sup>•G<sup>kj,sup</sup> "+" &gamma;<sup>Q,1</sup>•Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&gamma;<sup>Q,i</sup>•&psi;<sup>0,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
:&Sigma;&gamma;Gj,inf•Gkj,inf "+" &gamma;Q,1•Qk,1 "+" &Sigma;&gamma;Q,i•&psi;0,i •Qk,i
+
:&Sigma;&gamma;G<sup>j,inf</sup>•G<sup>kj,inf</sup> "+" &gamma;<sup>Q,1</sup>•Q<sup>k,1</sup> "+" &Sigma;&gamma;<sup>Q,i</sup>•&psi;<sup>0,i</sup>•Q<sup>k,i</sup>
  
 
==Сеизмична комбинация:==
 
==Сеизмична комбинация:==
  
:&Sigma;Gkj "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i "+" AEd
+
:&Sigma;G<sup>kj</sup> "+" &Sigma;&psi;<sup>2,i</sup>•Q<sup>k,i</sup> "+" A<sup>Ed</sup>
  
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
+
Означения:
 +
Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;
 +
:&gamma;G,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
 +
:&gamma;G,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
 +
:&gamma;Q1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
 +
:&psi;0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
 +
:&psi;1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
 +
:&psi;2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.
 +
 
 +
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите Qk,i – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
  
 +
==Коефициенти за натоварвания и съчетания==
 +
Коефициентите се приемат съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA, Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В), както следва:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
!Тип
 
!Тип
Ред 174: Ред 185:
 
|1.0
 
|1.0
 
|}
 
|}
 
Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;
 
&gamma;G,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
 
&gamma;G,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
 
&gamma;Q1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
 
&psi;0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
 
&psi;1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
 
&psi;2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.
 
Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона  .
 

Версия от 10:37, 30 март 2014

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i•Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i•Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i•Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i•Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i•Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i•Qk,i "+" AEd

Означения: Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;

γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите Qk,i – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Коефициенти за натоварвания и съчетания

Коефициентите се приемат съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA, Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В), както следва:

Тип γG,sup γG,inf ψ0 ψ1 ψ2
Собствено тегло 1.35 1.00
Постоянно 1.35 1.00
Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2
Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3
Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3
Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора 1.50 0.7 0.7 0.6
Категория D: търговски помещения 1.50 0.7 0.7 0.6
Категория Е: складови помещения 1.50 1.0 0.9 0.8
Категория F: участъци за преминаване на
превозни средства с тегла до 30 kN
1.50 0.7 0.7 0.6
Категория G: участъци за преминаване
на превозни средства с тегла над 30 kN,<br /но не повече от 160 kN
1.50 0.7 0.5 0.3
Категория H: покриви, които са недостъпни 1.50 0.6 0.2 0.0
Категория К: площадки за кацане на вертолети 1.50 1.0 0.9 0.5
Категория К: други натоварвания освен вертолети 1.50 0.7 0.5 0.3
Сняг при височина над морското равнище H < 1000m 1.50 0.5 0.2 0.0
Сняг при височина над морското равнище H > 1000m 1.50 0.7 0.5 0.2
Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.5 0.2 0.3
Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.7 0.5 0.4
Вятър 1.50 0.6 0.2 0.0
Температура 1.50 0.6 0.5 0.0
Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0