Разлика между версии на „Комбининации“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 55: Ред 55:
 
|ψ2
 
|ψ2
 
|-
 
|-
|Категория А:
+
|Категория А: жилищни сгради
|жилищни сгради
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 63: Ред 62:
 
|0.3
 
|0.3
 
|-
 
|-
|Категория В:
+
|Категория В: административни сгради и офиси
|административни сгради и офиси
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 71: Ред 69:
 
|0.3
 
|0.3
 
|-
 
|-
|Категория С:
+
|Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора
|участъци, в които е възможно струпане на хора
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 79: Ред 76:
 
|0.6
 
|0.6
 
|-
 
|-
|Категория D:
+
|Категория D: търговски помещения
|търговски помещения
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 87: Ред 83:
 
|0.6
 
|0.6
 
|-
 
|-
|Категория Е:
+
|Категория Е: складови помещения
|складови помещения
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 95: Ред 90:
 
|0.8
 
|0.8
 
|-
 
|-
|Категория F:
+
|Категория F: участъци за преминаване на<br />превозни средства с тегла до 30 kN
|участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 103: Ред 97:
 
|0.6
 
|0.6
 
|-
 
|-
|Категория G:
+
|Категория G: участъци за преминаване<br />на превозни средства с тегла над 30 kN,<br /но не повече от 160 kN
|участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 111: Ред 104:
 
|0.3
 
|0.3
 
|-
 
|-
|Категория H:
+
|Категория H: покриви, които са недостъпни
|покриви, които са недостъпни
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 119: Ред 111:
 
|0.0
 
|0.0
 
|-
 
|-
|Категория К:
+
|Категория К: площадки за кацане на вертолети
|площадки за кацане на вертолети
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|
Ред 127: Ред 118:
 
|0.5
 
|0.5
 
|-
 
|-
|Категория К:
+
|Категория К: други натоварвания освен вертолети
|други натоварвания освен вертолети
 
 
|1.50
 
|1.50
 
|
 
|

Версия от 10:25, 30 март 2014

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Тип γG,sup γG,inf ψ0 ψ1 ψ2
Собствено тегло 1.35 1.00
Постоянно 1.35 1.00
Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2
Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3
Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3
Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора 1.50 0.7 0.7 0.6
Категория D: търговски помещения 1.50 0.7 0.7 0.6
Категория Е: складови помещения 1.50 1.0 0.9 0.8
Категория F: участъци за преминаване на
превозни средства с тегла до 30 kN
1.50 0.7 0.7 0.6
Категория G: участъци за преминаване
на превозни средства с тегла над 30 kN,<br /но не повече от 160 kN
1.50 0.7 0.5 0.3
Категория H: покриви, които са недостъпни 1.50 0.6 0.2 0.0
Категория К: площадки за кацане на вертолети 1.50 1.0 0.9 0.5
Категория К: други натоварвания освен вертолети 1.50 0.7 0.5 0.3
Сняг при височина над морското равнище H < 1000m 1.50 0.5 0.2 0.0
Сняг при височина над морското равнище H > 1000m 1.50 0.7 0.5 0.2
Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.5 0.2 0.3
Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.7 0.5 0.4
Вятър 1.50 0.6 0.2 0.0
Температура 1.50 0.6 0.5 0.0
Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0

Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг; γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно; γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно; γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване; ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване; ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване; ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване. Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона .