Разлика между версии на „Комбининации“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 23: Ред 23:
  
 
:ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd
 
:ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd
 +
 
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
 
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
 
+
{| class="wikitable"
Тип γG,sup γG,inf ψ0 ψ1 ψ2
+
!Тип!γG,sup!γG,inf!ψ0!ψ1!ψ2
Собствено тегло 1.35 1.00
+
|-
Постоянно       1.35 1.00
+
|Собствено тегло |1.35|1.00|||
Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2
+
|-
Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3
+
|Постоянно       |1.35|1.00|||
Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3
+
|-
Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора 1.50 0.7 0.7 0.6
+
|Експлоатационно|γQ1||ψ0|ψ1|ψ2
Категория D: търговски помещения 1.50 0.7 0.7 0.6
+
|-
Категория Е: складови помещения 1.50 1.0 0.9 0.8
+
|Категория А:|жилищни сгради|1.50||0.7|0.5|0.3
Категория F: участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN 1.50 0.7 0.7 0.6
+
|-
Категория G: участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN 1.50 0.7 0.5 0.3
+
|Категория В:|административни сгради и офиси|1.50||0.7|0.5|0.3
Категория H: покриви, които са недостъпни 1.50 0.6 0.2 0.0
+
|-
Категория К: площадки за кацане на вертолети 1.50 1.0 0.9 0.5
+
|Категория С:|участъци, в които е възможно струпане на хора|1.50||0.7|0.7|0.6
Категория К: други натоварвания освен вертолети 1.50 0.7 0.5 0.3
+
|-
Сняг при височина над морското равнище H < 1000m           1.50 0.5 0.2 0.0
+
|Категория D:|търговски помещения|1.50||0.7|0.7|0.6
Сняг при височина над морското равнище H > 1000m           1.50 0.7 0.5 0.2
+
|-
Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.5 0.2 0.3
+
|Категория Е:|складови помещения|1.50||1.0|0.9|0.8
Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.7 0.5 0.4
+
|-
Вятър           1.50 0.6 0.2 0.0
+
|Категория F:|участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN|1.50||0.7|0.7|0.6
Температура     1.50 0.6 0.5 0.0
+
|-
Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0
+
|Категория G:|участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN|1.50||0.7|0.5|0.3
Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;
+
|-
 +
|Категория H:|покриви, които са недостъпни|1.50||0.6|0.2|0.0
 +
|-
 +
|Категория К:|площадки за кацане на вертолети|1.50||1.0|0.9|0.5
 +
|-
 +
|Категория К:|други натоварвания освен вертолети|1.50||0.7|0.5|0.3
 +
|-
 +
|Сняг при височина над морското равнище H < 1000m           |1.50||0.5|0.2|0.0
 +
|-
 +
|Сняг при височина над морското равнище H > 1000m           |1.50||0.7|0.5|0.2
 +
|-
 +
|Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8|1.50||0.5|0.2|0.3
 +
|-
 +
|Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8|1.50||0.7|0.5|0.4
 +
|-
 +
|Вятър           |1.50||0.6|0.2|0.0
 +
|-
 +
|Температура     |1.50||0.6|0.5|0.0
 +
|-
 +
|Сеизмично въздeйствие |1.00||1.0|1.0|1.0
 +
|}Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;
 
&gamma;G,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
 
&gamma;G,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
 
&gamma;G,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
 
&gamma;G,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;

Версия от 10:18, 30 март 2014

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Тип!γG,sup!γG,inf!ψ0!ψ1!ψ2
1.35|1.00
1.35|1.00
γQ1 ψ1|ψ2
жилищни сгради|1.50 0.5|0.3
административни сгради и офиси|1.50 0.5|0.3
участъци, в които е възможно струпане на хора|1.50 0.7|0.6
търговски помещения|1.50 0.7|0.6
складови помещения|1.50 0.9|0.8
участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN|1.50 0.7|0.6
участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN|1.50 0.5|0.3
покриви, които са недостъпни|1.50 0.2|0.0
площадки за кацане на вертолети|1.50 0.9|0.5
други натоварвания освен вертолети|1.50 0.5|0.3
1.50 0.2|0.0
1.50 0.5|0.2
1.50 0.2|0.3
1.50 0.5|0.4
1.50 0.2|0.0
1.50 0.5|0.0
1.00 1.0|1.0

Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;

γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно; γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно; γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване; ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване; ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване; ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване. Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона .