Разлика между версии на „Комбининации“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 2: Ред 2:
  
 
==Експлоатационни комбинации:==
 
==Експлоатационни комбинации:==
{{math|''f''(<var>x</var>) {{=}} <var>x</var><sup>2</sup>}}
+
 
*ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i – характеристична комбинация;
+
Характеристична комбинация
*ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i;
+
:&Sigma;Gkj,sup "+" Qk,1 "+" &Sigma;&psi;0,i •Qk,i
*ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i – често повтаряща се комбинация;
+
:&Sigma;Gkj,inf "+" Qk,1 "+" &Sigma;&psi;0,i •Qk,i
*ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i;
+
 
*ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i – квазипостоянна комбинация;
+
Често повтаряща се комбинация
*ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i;
+
:&Sigma;Gkj,sup "+" &psi;1,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
 +
:&Sigma;Gkj,inf "+" &psi;1,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
 +
 
 +
Квазипостоянна комбинация
 +
:&Sigma;Gkj,sup "+" &psi;2,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
 +
:&Sigma;Gkj,inf "+" &psi;2,1•Qk,1 "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i
  
 
==Изчислителни комбинации:==
 
==Изчислителни комбинации:==
  
ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i;
+
:&Sigma;&gamma;Gj,sup•Gkj,sup "+" &gamma;Q,1•Qk,1 "+" &Sigma;&gamma;Q,i•&psi;0,i •Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i;
+
:&Sigma;&gamma;Gj,inf•Gkj,inf "+" &gamma;Q,1•Qk,1 "+" &Sigma;&gamma;Q,i•&psi;0,i •Qk,i
  
 
==Сеизмична комбинация:==
 
==Сеизмична комбинация:==
  
ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd .
+
:&Sigma;Gkj "+" &Sigma;&psi;2,i •Qk,i "+" AEd
 
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
 
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
  
Тип γG,sup γG,inf ψ0 ψ1 ψ2
+
Тип &gamma;G,sup &gamma;G,inf &psi;0 &psi;1 &psi;2
 
Собствено тегло  1.35 1.00
 
Собствено тегло  1.35 1.00
 
Постоянно        1.35 1.00
 
Постоянно        1.35 1.00
Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2
+
Експлоатационно &gamma;Q1 &psi;0 &psi;1 &psi;2
 
Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3
 
Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3
 
Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3
 
Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3
Ред 42: Ред 47:
 
Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0
 
Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0
 
Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;
 
Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;
γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
+
&gamma;G,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
+
&gamma;G,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
+
&gamma;Q1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
+
&psi;0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
+
&psi;1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.
+
&psi;2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.
 
Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона  .
 
Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона  .

Версия от 10:06, 30 март 2014

Съгласно БДС EN 1990 се комбинират ефектите (премествания, усилия и др.) получени от отделните състояния на натоварване, както следва:

Експлоатационни комбинации:

Характеристична комбинация

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i •Qk,i

Често повтаряща се комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ1,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Квазипостоянна комбинация

ΣGkj,sup "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i
ΣGkj,inf "+" ψ2,1•Qk,1 "+" Σψ2,i •Qk,i

Изчислителни комбинации:

ΣγGj,sup•Gkj,sup "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i
ΣγGj,inf•Gkj,inf "+" γQ,1•Qk,1 "+" ΣγQ,i•ψ0,i •Qk,i

Сеизмична комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i •Qk,i "+" AEd

Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.

Тип γG,sup γG,inf ψ0 ψ1 ψ2 Собствено тегло 1.35 1.00 Постоянно 1.35 1.00 Експлоатационно γQ1 ψ0 ψ1 ψ2 Категория А: жилищни сгради 1.50 0.7 0.5 0.3 Категория В: административни сгради и офиси 1.50 0.7 0.5 0.3 Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора 1.50 0.7 0.7 0.6 Категория D: търговски помещения 1.50 0.7 0.7 0.6 Категория Е: складови помещения 1.50 1.0 0.9 0.8 Категория F: участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN 1.50 0.7 0.7 0.6 Категория G: участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30 kN, но не повече от 160 kN 1.50 0.7 0.5 0.3 Категория H: покриви, които са недостъпни 1.50 0.6 0.2 0.0 Категория К: площадки за кацане на вертолети 1.50 1.0 0.9 0.5 Категория К: други натоварвания освен вертолети 1.50 0.7 0.5 0.3 Сняг при височина над морското равнище H < 1000m 1.50 0.5 0.2 0.0 Сняг при височина над морското равнище H > 1000m 1.50 0.7 0.5 0.2 Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.5 0.2 0.3 Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8 1.50 0.7 0.5 0.4 Вятър 1.50 0.6 0.2 0.0 Температура 1.50 0.6 0.5 0.0 Сеизмично въздeйствие 1.00 1.0 1.0 1.0 Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг; γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно; γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно; γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване; ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване; ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване; ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване. Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN 1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона .