Клас на бетона

От eurocode.bg
Версия от 18:53, 27 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Препоръчителният клас на бетона се определя от изискванията за дълготрайност съгласно приложение E на БДС EN 1992-1-1:

Таблица E.1 N - Индикативни класове по якост на натиск

Класове по условия на околната среда съгласно таблица 4.1
Корозия на армировката
Корозия на армировката,
предизвикана от карбонизация на бетона
Корозия, предизвикана
от хлориди
Корозия, предизвикана от
хлориди от морска вода
ХС1
ХС2
ХСЗ
ХС4
XD1
XD2
XD3
XS1
XS2
XS3
Индикативен
клас по якост
С20/25
С25/30
С30/37
С30/37
С35/45
С30/37
С35/45
Въздействия върху бетона
Без риск от
агресивни въздействия
Въздействие от
замръзване/размръзване
Химично въздействие
от околната среда
Х0
XF1
XF2
XF3
ХА1
ХА2
ХАЗ
Индикативен
клас по якост
С12/16
С30/37
С25/30
С30/37
С30/37
С35/45

При отсъствие на агресивна среда, за сгради се препоръчват следните класове бетони:

  • За фундаментите – C25/30
  • За връхната конструкция:
    • При ниска влажност на въздуха – C20/25
    • При умерена и висока влажност на въздуха – C30/37